دوشنبه 7 بهمن 1398   16:08:16


بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور:چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار


شناسه خبر: 94dd4f-1398/4/24 دوشنبه ساعت16:37
بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور:
چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار
 به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور، بخشنامه «چگونگی تدوین و یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات تشکل های اقتصادی غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و تشکل های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند؛
۱. در تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات، نظر اتاق ها و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و در تدوین و اصلاح مقررات مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند.
۲. در راستای تضمین اجرای مواد فوق الذکر، به همراه پیشنهاد تدوین یا اصلاح قوانین، مقررات و رویه ها، پیشنهادات و نظرات دریافتی از تشکل های ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد بهره گیری از آنها در پیش نویس، مصوبات مزبور را به مرجع تصمیم گیرنده ارسال نمایند.
۳. گزارش سالیانه عملکرد خود در اجرای این بخشنامه را به همراه مستندات آن در پایان هر سال، به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال نمایند.
 
فایلهای مرتبط
46532.pdf113.557 KB
شناسه خبر: 94dd4f-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451