دوشنبه 7 بهمن 1398   16:08:55


امکان سنجی شاخص‌های عدالت جنسیتی  در امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت


شناسه خبر: b04a72-1398/4/23 يكشنبه ساعت11:39
امکان سنجی شاخص‌های عدالت جنسیتی  در امور پژوهش های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش سرویس خبری معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی طی پژوهشی، شاخص های عدالت جنسیتی مورد بررسی ودر قالب گزارشی تحلیلی به معاونت حقوقی ارسال شد.
 معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در سال 1396 طرح پایش شاخص های حقوق شهروندی را تهیه و تدوین نمود که در آن شاخص‌های مختلف حقوق شهروندی با توجه به تفکیک کمی و کیفی و در سه سطح ساختاری، رویه‌ای و نتیجه‌مدار برای استفاده دستگاه‌های اجرایی تعیین شدند. با توجه به اهمیت حقوق زنان و بحث عدالت جنسیتی ،شاخص‌های عدالت جنسیتی که شاخه ای از مباحث حقوق شهروندی است در این معاونت مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. 
  تبعیض علیه زنان و وجود شکاف جنسیتی در کشور یکی از  مشکلات بزرگ زنان محسوب می‌شود . در طول زمان برخی اقدامات حقوقی  در راستای محو تبعیض علیه زنان صورت گرفته است که نتایج موثر و مستمری نداشته است. منشور حقوق و مسئولیت های زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (1383) از اولین اسنادی است که به تبیین حقوق زنان و لزوم تحقق عدالت جنسیتی پرداخته است. منشور حقوق شهروندی نیز علاوه بر تاکید به رعایت حقوق شهروندی زنان بر لزوم استفاده  از شاخص‌های کمی و کیفی پایش حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی تاکید ویژه ای دارد. تاکید بر رعایت عدالت جنسیتی در ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1396-1400) گامی بزرگ و موثر در رعایت و ارتقای حقوق شهروندی زنان و رفع تبعیض به شمار می رود. حال که به موجب این ماده کلیه دستگاه‌های اجرایی در سیاست ها،برنامه ها و طرح های خود مکلف بر رعایت عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی هستند و باید آثار و اقدامات خود را با توجه به شاخص‌های عدالت جنسیتی ارزیابی نمایند، در این مسیر طراحی شاخص‌های نشان دهنده وضعیت زنان در جامعه باید طبق اصول و موازین صحیحی  صورت گیرد  و با جامعیت خود همه زوایا و ابعاد زندگی زنان را دربرگیرد. در واقع برای رسیدن به عدالت جنسیتی باید چارچوب مفهومی و روشمندی برای تبدیل استانداردهای جهانی حقوق زنان به شاخص‌های مفید و قابل اجرا در سطح کشور داشت  بهتر است شاخص‌ها به صورت دقیق طراحی شوند، داده‌های مورد نیاز  بر اساس یک روش اصولی جمع‌آوری شوند و به بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور توجه گردد.
  به طور کلی در راستای تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای حقوق زنان هر نهاد اجرایی نیازمند استانداردهایی است که برای حصول به آن استاندارد‌ها باید سلامت رفتاری خود را حفظ کند. دستگاه‌های اجرایی به عنوان عضوی از بدنه قوه مجریه باید به سطحی از استاندارد در خصوص حقوق زنان برسند تا سلامت این قوه حفظ گردد. این استانداردها باید در  قالب شاخص‌های بیانی تنظیم و تدوین شوند تا معیاری در دستان نهادهای ناظر  قرار دهد که با آن معیار بتوانند عملکرد دستگاه‌ها را در راستای تحقق عدالت جنسیتی ارزیابی کند. 
   طراحی شاخص‌های مناسب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص کشور مستلزم توجه به برخی اصول است. تفکیک نمودن شاخص ها به کمی و کیفی، انتخاب اصولی روش جمع‌آوری داده‌ها و دقت در تجزیه و تحلیل آماری در استفاده بهینه از شاخص ها از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود شاخص‌ها کمک می‌کند از طرفی نهاد ناظر عملکرد دستگاه‌ها در کلیه سطوح ساختاری، رویه‌ای و نتیجه مدار را مورد سنجش قرار دهد و از طرفی دیگر دستگاه‌ها نتوانند با پر رنگ جلوه دادن بخشی از اقدامات، بر ضعف‌ها و اشتباهات خود سرپوش قرار دهند. پس از تدوین شاخص های عدالت جنسیتی قدم بعدی الزام دستگاه‌های اجرایی به گزارش دهی دوره‌ای است تا نهاد ناظر و مردم را در مقام مطالبه‌گری توانمند سازد. این گزارش‌ها اولا باید بر اساس شاخص‌های مسنجم و ثانیاً در شکلی مشابه ارائه شود تا هم امکان رده بندی دستگاه‌های اجرایی وجود داشته باشد و هم بتوان پیشرفت یا پس‌رفت همان دستگاه‌ها را در سال‌های متوالی مشاهده نمود.لازم به ذکر است این شاخص‌ها در حوزه های مرتبط با زنان اعم از آموزش و پرورش، سلامت، خانواده، اشتغال،مشارکت سیاسی و...تدوین شده است.
شناسه خبر: b04a72-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451