.

برگزاری جلسه تعامل و هماهنگی اقدامات تنقیحی و اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی

.
.


برگزاری جلسه تعامل و هماهنگی اقدامات تنقیحی و اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

جلسه تعامل و هماهنگی اقدامات تنقیحی و اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاون حقوقی و امور مجلس آن وزارتخانه در محل سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

 

به گزارش سرویس خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، جلسه تعامل و هماهنگی اقدامات تنقیحی و اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدیران این معاونت و اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران حقوقی دستگاههای تابعه آن وزارتخانه، بعدازظهر یک‌شنبه 16/4/1398 در محل سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در ابتدای این جلسه، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تقدیر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه در امر اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات، با اشاره به ویژگی فرابخشی بودن امر تنقیح قوانین و مقررات، به تبیین لزوم انجام هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در سطح قوه مجریه، هم افزایی اقدامات و بهره گیری از دستاوردها و تجارب موجود در سطح قوه پرداخت. وی با اشاره به تفاهم نامه اخیر بین قوای سه گانه کشور در خصوص تنقیح قوانین کشور، اظهار داشت: امضای این تفاهم نامه به عنوان گامی مهم در زمینه تنقیح قوانین کشور در پرتو الزامات ناشی از ویژگی فرا بخشی و فراقوه ای بودن موضوع انجام شده است. وی همچنین با اشاره به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات و تاکید بر اینکه یکی از شاخصه های اصلی این پایگاه خبری، سرعت در انتشار اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات کشور است، گفت: هدف آن است که در سریع ترین زمان ممکن قوانین و مقررات به آگاهی مجریان وعموم مردم رسانده شود به نحوی که جزئیات قوانین و مقررات نهایتا یک الی دو ساعت بعد از ابلاغ ، از طریق پایگاه در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

در ادامه، کارشناسان ارشد سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، به تشریح ویژگیها و قابلیتهای سامانه مذکور و پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات پرداختند و مدیران حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی از نزدیک با روند عملیاتی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور و امکانات آن آشنا شدند. لازم به ذکر است که نسخه عمومی سامانه مذکور که در آن 12 هزار قانون و 100 هزار مقرره از زمان مشروطیت تا کنون گردآوری شده، به گونه ای طراحی گردیده که ضمن سادگی و سهولت دسترسی، کارآمدی های لازم را برای عموم مردم داشته باشد.

در ادامه این جلسه اسماعیل جلیلی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از اقدامات معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اظهار داشت: انتظار می‌رفت بعد از تصویب قانون تدوین و تنقیح قوانین ومقررات کشور در مجلس شورای اسلامی، این امر مهم با جدیت بیشتری پیگیری شود و نتایج زیادی حاصل گردد اما متاسفانه برخی موانع سبب شده تا کنون نتایج موردنظر حاصل نشود که امید است با امضای تفاهم نامه میان قوا این امر تحقق یابد. وی افزود: ضرورت تنقیح قوانین ناشی از حجم زیاد قوانین و تعارضات موجود در آن است لذا قبل، حین و بعد از تصویب قانون و یا وضع مقررات باید موارد تنقیحی را به دقت مورد بررسی قرار داد و متاسفانه به دلیل انباشت چندین ساله قوانین در کشور، فرآیند تنقیح به فرآیندی زمان بر و پرهزینه تبدیل شده است و باید تلاش کرد که این مشکل برطرف گردد.

در ادامه این جلسه آقایان حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، ابراهیم نقدی بادی مدیرکل حقوقی سازمان گمرک، میرمحسن طاهری معاون حقوقی اداره کل وزارت اقتصاد و امور دارایی، سید رضا علوی رئیس امور سامانه اطلاعات قوانین و مقررات کشور و سید رحمان سلامت رئیس امور تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به بیان اقدامات، دست آوردها و مشکلات پیش رو پرداختند.

در پایان این جلسه در خصوص چگونگی تحقق کامل اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با آن وزارتخانه و دستگاههای تابعه توافقات لازم، صورت گرفت.

.