.

ارائه گزارش مربوط به راه اندازی «موزه ملی حقوق» به معاون حقوقی رئیس جمهور

.
.


ارائه گزارش مربوط به راه اندازی «موزه ملی حقوق» به معاون حقوقی رئیس جمهور
رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: پس از پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور مبنی بر تشکیل موزه ملی حقوق و موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران با آن، تهیه و تدوین طرح قلمرو و ماهیت این موزه و بررسی بایسته‌های چگونگی تاسیس و راه اندازی آن در  شمار مأموریت‌های امور برنامه‌ریزی قرار گرفت. این امور نیز با دعوت از مدیران و متخصصان این زمینه و تشکیل کارگروه‌ها به بررسی تخصصی جنبه‌های مختف این اقدام مبادرت ورزید.
 دکتر امیرحسن نیازپور افزود: در همین راستا سند چشم انداز موزه ملی حقوق و گزارش مربوط به مطالعات تطبیقی و چگونگی انجام اقدام‌ها در زمینه تأسیس این نهاد تهیه و تدوین و به معاون حقوقی رئیس جمهور تقدیم شد.
 
.