.

انتشار کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ هفتم - ویرایش ششم)

.
.


انتشار کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ هفتم - ویرایش ششم)
کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ هفتم - ویرایش ششم) منتشر شد.کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری (چاپ هفتم - ویرایش ششم) مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
برخی قوانین و مقررات مربوط؛
زیرنویس‌های تنقیحی و توضیحی؛
فهرست‌ فصول قانون؛
واژه‌نامه قانون؛
و ... . 

علاقه‌ مندان برای تهیه این کتاب که در قطع جیبی و با شمارگان 1000 نسخه به چاپ رسیده و با قیمت 130/000 ریال عرضه شده است، می توانند به خانه کتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات به نشانی خیابان ولیعصر (عج)، قبل از تقاطع خیابان جمهوری اسلامی شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
.