.

فراخوان ارسال مقاله

معاونت حقوقی ریاست جمهوری قصد دارد نشریه‌ای با عنوان «دولت و حقوق» منتشر ‌نماید

.
.


علاقه مندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت موارد ذیل به آدرس: info@lri.ir ارسال نمایند.
فراخوان ارسال مقاله
 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری قصد دارد نشریه‌ای با عنوان «دولت و حقوق» منتشر ‌نماید
علاقه مندان می‌توانند مقالات خود را با رعایت موارد ذیل به آدرس: info@lri.ir ارسال نمایند.
1- محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد و حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده باشد.
2- مقاله ارسال شده در هیچ نشریه و همایشی انتشار یا ارایه نشده باشد.
3- مقاله در قالب برنامه: 2010 word ؛ قلم12 Bzar ؛ حاشیه‌های صفحه: 4 سانتی متر ؛ تعداد کلمات: حداقل 6000 کلمه و حداکثر 10000 کلمه به آدرس: info@lri.ir ارسال شود.
4- مقاله شامل قسمت‌های زیر باشد:
الف) صفحه عنوان شامل: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه دانشگاهی و تخصص، نام مؤسسه یا سازمان متبوع) هرکدام به فارسی و انگلیسی و Email  و شماره تماس نویسندگان. در این بخش عهده‌دار مکاتبات یا نویسنده مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً یک عنوان از یک مؤسسه معرفی شود.
ب) صفحه چکیده شامل عنوان و چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی (حد اکثر در 150 کلمه) و کلیدواژگان فارسی و انگلیسی (حد اکثر 5 واژه).
ج) متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، نظریه و مدل، روش تحقیق و نتایج شود.
د) جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان مشخص در بالا و توضیحات و منبع آنها در زیر آن و مناسب برای چاپ در قطع وزیری مجله باشد.
ه) شکل‌ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای چاپ باشد.
5- روش ارجاع‌دهی، پانویس (Footnote ) است و در پایان متن به ترتیب زیر آورده شود:
الف) کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار اثر). عنوان کتاب، نوبت ویرایش یا چاپ، محل نشر، نام انتشارات.
ب) کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی مؤلف، نام (تاریخ ترجمه)، عنوان کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی مترجم،  محل نشر، ناشر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی).
ج) مقاله: نام خانوادگی، نام. (تاریخ نشر). عنوان مقاله( پررنگ). نام نشریه. دوره، شماره، ماه، سال، شماره صفحه.
6- در متن مقاله حتی‌الامکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسا نباشد، می‌توان با ذکر شماره در بالای معادل عین کلمه لاتین در زیر‌نویس آورده شود.
7- پاورقی در حد ضرورت و کوتاه آورده شود.
8- مسئولیت مطالب ارائه شده در مقاله‌ها بر عهده نویسندگان است و چاپ آنها به معنی تأیید مطالب  نیست.
9- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.
 
 
.