.

پنج کتاب جدید به نرم افزار «کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» افزوده شد

.
.


پنج کتاب جدید به نرم افزار «کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» افزوده شد

 

پنج کتاب از تازه های نشر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به «کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» اضافه شد. عناوین این آثار که تمامی آنها در سال 1398 منتشر شده به شرح زیر است:

1- قانون مدنی (چاپ ششم - ویرایش دوم)؛

2- مجموعه تنقیحی قانون کار (چاپ سوم - ویرایش دوم)؛

3- قانون بودجه سال 1398 کل کشور (چاپ اول)؛

4- مجموعه تنقیحی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و مقررات مربوط (چاپ اول)؛

5- مجموعه تنقیحی قانون تجارت (چاپ ششم - ویرایش پنجم)؛

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نرم‌افزار اندروید «کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات» را به منظور تسهیل دسترسی عموم هموطنان به‌ویژه حقوقدانان و پژوهشگران رشته حقوق و نیز کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در تمامی نقاط کشور به مجموعه‌های قوانین و مقررات، تهیه و ارائه کرده است. این نرم افزار بستر نشر دیجیتال کتب منتشر شده معاونت حقوقی ریاست جمهوری می باشد که از امکاناتی از قبیل جستجو در کلیه کتب، جستجو در متن کتاب مورد مطالعه، نمایش پاورقی‌های کتب و... برخوردار است.

.