.

برگزاری نشست حقوقی در خصوص «قید شرط فورس‌ماژور در ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد از سوی بانک خارجی» به همت امور پژوهش‌های حقوقی

.
.


برگزاری نشست حقوقی در خصوص «قید شرط فورس‌ماژور در ضمانت‌نامه حسن انجام تعهد از سوی بانک خارجی» به همت امور پژوهش‌های حقوقی
 
امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در تاریخ ١٤ اردیبهشت ١٣٩٨ جلسه‌ای را با حضور نمایندگان بانک صنعت و معدن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص «قیدشرط فورس ماژور در ضمانت نامه حسن انجام تعهد از سوی بانک خارجی»  برگزار کرد. در این جلسه نمایندگان بانک صنعت و معدن از مکاتبات با بانک مرکزی و عدم حصول نتیجه در این خصوص خبر دادند.
به گفته نمایندگان بانک صنعت و معدن و راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از آنجایی که طبق آیین‌نامه بانک مرکزی، ضمانت‌نامه بانکی بایستی غیر مشروط باشد؛ در صورت موافقت بانک مرکزی با درج شرط فورس‌ماژور در ضمانت‌نامه صادره از بانک روسی؛ بانک صنعت و معدن نیز متقابلاً ضمانت‌نامه را مشروط به نفع شرکت راه‌آهن روسیه صادر می‌کند.
شرکت‌کنندگان در این نشست توافق نمودند که درج شرط فورس‌ماژور با ماهیت غیرمشروط ضمانت‌نامه بانکی مغایرت دارد علی‌الخصوص که این شرط در قرارداد موجود است و نگرانی طرف خارجی بی‌مورد است. همچنین این مشکل مطرح شد که با وجود تحریم‌های اقتصادی علیه کشور ایران، تفسیر موسع از فورس‌ماژور می‌تواند شامل تحریم‌ها نیز بشود و تمام پروژه را به خطر بیندازد.
نهایتاً با توجه به حسن‌نیت شرکت راه‌آهن روسیه که علیرغم لازم‌الاجرا نشدن قرارداد و شرایط نامساعد جوی کشور، نسبت به تدارک و تجهیز پروژه اقدام نموده‌ است، توافق شد که نظر منفی و قانونی معاونت حقوقی بانک مرکزی به اطلاع شرکت راه‌آهن روسیه برسد تا بانک خارجی از درج شرط فورس ماژور منصرف شود.
.