پنجشنبه 31 مرداد 1398   15:44:07


اظهارنظر کارشناسی امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات ، آموزش وحقوق شهروندی در خصوص: «امکان سنجی طرح دعوی علیه مقامات آمریکایی در دیوان کیفری بین المللی(ICC)» و «وضعیت حقوقی ایران در کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم»


شناسه خبر: a22707-1398/2/17 سه شنبه ساعت15:51
اظهارنظر کارشناسی امور پژوهش‌های حقوقی معاونت تحقیقات ، آموزش وحقوق شهروندی  در خصوص: «امکان سنجی طرح دعوی علیه مقامات آمریکایی در دیوان کیفری بین المللی(ICC)» و «وضعیت حقوقی ایران در کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم»
 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم از جرم‌انگاری‌های جدید در عرصه حقوق کیفری کسب وکار در حوزه بازار پول و سرمایه است. به دنبال تهدید حیات جوامع بشری و نقض صلح و امنیت بین‌المللی در اثر ارتکاب اقدامات تروریستی، نهادهای حقوق بشری عهده‌دار مبارزه با این پدیده شدند. با تصویب قطعنامه و الحاق به کنوانسیون‌ها در زمنیه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی، الگوهای تأمین مالی تروریسم تغییر کرده و به سمت تجارت، غارت و ارتکاب جرایم سازمان‌یافته رفته است. در نتیجه کنوانسیون پالرمو نیز جهت مبارزه با جنایات سازمان‌یافته بین‌المللی به تصویب رسیده و مورد استقبال کشورها قرار گرفته است. امور پژوهش‌های حقوقی در پی ارجاع این موضوع از سوی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، ابعاد مختلف این موضوع را ارزیابی و در قالب گزارش تحلیلی به معاونت حقوقی ارسال کرد.
همچنین در پی اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران این امور، امکان‌سنجی طرح دعوی علیه مقامات آمریکایی را در دستور کار خود قرار داد که در این گزارش ابعاد مختلف این موضوع از جمله قوانین مرتبط، خواهان‌ها، عنوان دعوای احتمالی و موانع موجود، مورد ارزیابی و تحلیل حقوقی قرار گرفت که این گزارش نیز جهت بهره‌برداری به معاونت حقوقی ارسال شد.
 
 
 
شناسه خبر: a22707-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451