پنجشنبه 31 مرداد 1398   15:50:06


تازه های نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری


شناسه خبر: bbbd7b-1398/2/15 يكشنبه ساعت12:04
تازه های نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
 
۱ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آن (چاپ نهم - ویرایش پنجم) که مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
 قانون آیین‌ دادرسی جرایم نیروهای‌ مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳/۷/۸؛
 آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی؛
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور؛
 فهرست فصول قانون آیین دادرسی کیفری؛
 جدول تطبیق ق.آ.د.ک.۱۳۹۲ با ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ و بر عکس.
پیشگفتار و فهرست کتاب را از اینجا مشاهده نمایید.
۲- قانون مدنی (چاپ ششم - ویرایش دوم) که مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
نظرات شورای نگهبان؛
 فهرست ابواب و ‌فصول؛
 زیرنویس‌های تنقیحی و توضیحی؛
 و ... .
پیشگفتار و فهرست کتاب را از اینجا مشاهده نمایید.
۳- مجموعه تنقیحی قانون تجارت (چاپ ششم - ویرایش پنجم) که مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴؛
 قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷؛
 نظرات شورای نگهبان؛
آرای وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و دیوان عدالت اداری؛
 زیرنویس‌های تنقیحی و توضیحی؛
 و‌اژه‌نامه تفصیلی- مفهومی؛
 فهرست‌های راهنما؛
 و ... .
پیشگفتار و فهرست کتاب را از اینجا مشاهده نمایید.
۴- مجموعه تنقیحی قانون کار (چاپ سوم - ویرایش دوم) که مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:
قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
 فهرست موضوعی فصول و مباحث قانون کار؛
 واژه‌نامه تفصیلی؛ زیرنویس‌های توضیحی و تنقیحی؛  و ... .
 
شناسه خبر: bbbd7b-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451