پنجشنبه 31 مرداد 1398   15:34:08


برگزاری نشست تخصصی با موضوع «تنقیح قوانین ومقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نشست تخصصی حقوقی با موضوع «تنقیح قوانین و مقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (مصلی امام خمینی (ره)) برگزار شد.

شناسه خبر: c2ad0a-1398/2/11 چهارشنبه ساعت15:38
برگزاری نشست تخصصی با موضوع «تنقیح قوانین ومقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
نشست تخصصی حقوقی با موضوع «تنقیح قوانین و مقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (مصلی امام خمینی (ره)) برگزار شد.

نشست تخصصی حقوقی با موضوع «تنقیح قوانین ومقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه 1398 درسرای اهل قلم، سالن علامه دهخدا با حضور مهدی مهدیزاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سیدعلی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در امر تنقیح و مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو و دبیر هیأت مشاورین تدوین و تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، آقای سید مهدی علوی مشاور دبیر هیات دولت، به عنوان دبیر جلسه با پرداختن به جایگاه و اهمیت تنقیح قوانین و مقررات به الگوهای تنقیحی در کشورهای دیگر اشاره کرد و با طرح پرسشهایی در این زمینه، بحث را به اعضای نشست واگذار نمودند
دکتر سید علی کاظمی به عنوان نخستین سخنران این نشست، ضمن اشاره به تاریخچه تنقیح قوانین و مقررات در کشور، اظهار داشت: بر اساس سیاستهای کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور، تکالیفی در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مربوط متوجه قوه قضائیه شده است و از حدود سه سال پیش به این سوی قوه قضائیه کار تنقیح را انجام می دهد و به طور رسمی به تنقیح قوانین پرداخته است. در عین حال، ایشان عدم توجه لازم قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 به موضوع تعامل میان قوا را به عنوان یکی از ایرادات این قانون برشمرد.
سپس دکتر مسلم آقایی به ایراد سخن پرداخت و با تفکیک مفهومی «تنقیح» و «تدوین» بیان داشت که در 5 دهه گذشته اقدامات قابل توجهی در کشور در زمینه «تنقیح» صورت گرفته اما «تدوین» قوانین در مفهوم اصطلاحی آن انجام نشده است. وی با نگاهی تطبیقی به نحوه انجام این مهم در کشورهای دیگر جهان، تنقیح قوانین را متوجه قوای اجرایی دانست چراکه در مرحله اجرای قوانین ایرادات، تعارضات و ابهامات کشف می شود. در عین حال ایشان وجود اختلاف در تعیین مرجع «تدوین قوانین» را در کشورهای دیگر خاطرنشان ساخت.
مهدی مهدیزاده، سخنران آخر این نشست ضمن اشاره به اصل تفکیک قوا و لزوم استقلال قوا اظهار داشت که طرح ایده تفکیک و استقلال قوا با رویکرد «تقسیم کار» بوده تا از بروز فساد و استبداد جلوگیری شود و انجام امور به نحو تخصصی صورت پذیرد و استقلال قوا به معنای ایجاد سه قدرت مستقل در درون یک دولت کشور نیست؛ بر این اساس مساله تعامل قوا امری لاینفک از تفکیک و استقلال آنها است در غیر این صورت نظام حاکمه به ناکارآمدی می انجامد. در عین حال، تصور درست از مفهوم تنقیح انجام آن را در پرتو تعامل میان قوا ناگزیر می سازد. وی در مقام تبیین این سخن به برخی از الزامات تعامل میان قوا در موضوع تنقیح و تدوین قوانین و مقررات پرداخت و گفت: تنقیح و تدوین «قوانین» و «مقررات» نمی تواند با دو روش متفاوت و با اصول و ضوابطی متفاوت انجام پذیرد ضمن آنکه در قوانین حال و گذشته این موضوع، نقطه آغاز تنقیح «اجراء» و نقطه پایانی آن «تقنین» بوده و این جز از مسیر تعاملی شایسته میان قوای سهگانه امکان پذیر نیست.
در پایان نشست، سخنرانان به سوالات متعدد حاضران پاسخ دادند. 
شناسه خبر: c2ad0a-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451