پنجشنبه 31 مرداد 1398   17:26:19


فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت:رأی هیئت محترم تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌ زیست دیوان عدالت اداری مبنی بر ردّ درخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته؛«ابطال اجزاء (1)، (4)، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شماره 54935/131582 مورخ 1396/10/19 شورای ملی ایمنی زیستی»، با


شناسه خبر: 8923bc-1397/12/20 دوشنبه ساعت12:52
 فریدون نهرینی معاون امور حقوقی دولت:
 
  رأی هیئت محترم تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌ زیست دیوان عدالت اداری مبنی بر ردّ درخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته؛«ابطال اجزاء (1)، (4)، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شماره 54935/131582 مورخ 1396/10/19 شورای ملی ایمنی زیستی»، با دفاع موثر معاونت حقوقی
 
مصوبه شماره 54935/131582 مورخ 1396/10/19 شورای‌ ملی ایمنی‌ زیستی با عنوان تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1388 در شورای یاد شده تصویب و پس از تأیید مقام محترم ریاست جمهوری در تاریخ 1396/10/16ابلاغ گردیده است.
با طرح شکایت سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهایی از مصوبه مرقوم به جهت مغایرت با ممنوعیت مقرر در بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و ارجاع موضوع به هیئت تخصصی ذی ربط دیوان و انعکاس آن به معاونت حقوقی رئیس جمهور و انجام پیگیریهای لازم، لایحه دفاعیه شماره 27109م/36826/97 مورخ 1397/8/21 این معاونت به عنوان مدیرکل دفتر هیئت ‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری تنظیم و صادر شد.
در دفاعیه ارسالی، ضمن بیان توضیحاتی راجع به شرح وظایف شورای ملی ایمنی زیستی، با ارائه مستندات قانونی لازم از جمله تحلیل بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در زمان تصویب حکم یاد شده، قانون بودجه سال 1397کشور و همچنین با لحاظ ضرورت توجه به امنیت‌ غذایی کشور، موضوع مطروحه مورد تحلیل قرار گرفت.
متعاقباً، هیئت تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط‌ زیست دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع (با حضور و استماع دفاعیات نماینده حقوقی این معاونت)، با اشاره به لایحه دفاعیه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، پس از درج مدافعات طرف شکایت (معاونت حقوقی) در دادنامه شماره 9709970906010419 مورخ 1397/12/15 نحوه تصویب موضوع و مفاد مصوبه را با توجه به احکام قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و تبصره بند«چ» ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه کشور در صلاحیت شورای ملی ایمنی زیستی تشخیص داد و با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رأی به ردّ شکایت صادر و اعلام نمود.
 
مفاد دادنامه صادره به شرح زیر است:
«نظر به اینکه ممنوعیت رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته به‌طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 قابل تصور و تحقق است، از طرفی به موجب ماده 2 قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات، واردات، عرضه، تولید، خرید، فروش، مصرف و استفاده از موجودات تغییرشکل یافته ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. همچنین در تبصره بند(چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه کشور، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفاً تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه‌سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست، بنابراین چون بندهای مورد اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به  ردّ شکایت صادر و اعلام می‌گردد ...».
 
 
شناسه خبر: 8923bc-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451