سه شنبه 28 خرداد 1398   17:45:09


دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی خواهیم کوشید با ترویج گفتمانی محاسن تصویب لایحه پرسمان همگانی محلی را تبیین نماییم

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت موضوع همه پرسی محلی که لایحه آن به همت معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور تدوین یافته است گامی به پیش در ترویج فرهنگ مردم سالار و سازوکاری برای اجرای بهتر مردم سالاری دینی است.

شناسه خبر: 927263-1397/10/11 سه شنبه ساعت12:12
معاونت حقوقی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

خواهیم کوشید با ترویج گفتمانی محاسن تصویب لایحه پرسمان همگانی محلی را تبیین نماییم

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت موضوع همه پرسی محلی که لایحه آن به همت معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رییس جمهور تدوین یافته است گامی به پیش در ترویج فرهنگ مردم سالار و سازوکاری برای اجرای بهتر مردم سالاری دینی است.

دکتر گرجی در ادامه گفت موضوع همه پرسی امر غریبی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیست بلکه قانون گذار اساسی اجازه انجام آن را حتی در سطح ملی هم داده است بنابراین با توجه به مفهوم و منطوق قانون اساسی همه پرسی محلی شدنی است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت البته فقدان سابقه تقنینی در این رابطه ممکن است موضوع همه پرسی را نزد برخی نامانوس نماید اما مفاد قانون اساسی و مفاهیم آن امکان تقنین در این رابطه را قابل پذیرش نشان می دهد.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی گفت با وجود این امکان پذیری نظام حقوقی شوراهای محلی و دموکراسی محلی در ایران فاقد سابقه قانون گذاری در این رابطه است به همین دلیل ضروری است تا نسبت به ترویج گفتمانی موضوع اقدام گردد تا محاسن آن برای مراجع ذی ربط و مصادر امور تبیین گردد.

دکتر گرجی در ادامه گفت موضوع دموکراسی محلی از طریق همه پرسی محلی می تواند تعمیق بخش نقش آفرینی شهروندان در امور محلی باشد تا زمینه بیشتری برای مشارکت مردم در امور خود فراهم اید که لازمه این موضوع باور به توانمندی شهروندان است.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت استقبال خوبی که نزد بسیاری صاحب نظران و به خصوص اعضای شوراهای شهر شده است نشان می دهد ارتقا نقش شهروندان در اداره امور خود موضوعی است که به دغدغه کنش گران این حوزه تبدیل شده بود و لایحه همه پرسی محلی به بخشی هرچند کوچک از این دغدغه پاسخ داده است.

دکتر گرجی ابراز امیدواری کرد با ترویج گفتمانی مسئله دموکراسی محلی در بعد همه پرسی زمینه بهتری برای آمادگی اذهان برای تصویب آن فراهم آید.

شناسه خبر: 927263- -معاونت حقوقی
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451