پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   22:52:08


دکتر عباسی در مراسم روز بزرگداشت قانون اساسی:معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی بدنبال ترویج و گسترش گفتمان قانون اساسی و حقوق شهروندی در جامعه است

بزرگداشت روز قانون اساسی یادآوری این نکته است که قانون اساسی قاعده ای برتر از لحاظ شکلی و محتوایی است

شناسه خبر: 23cb8c-1397/9/12 دوشنبه ساعت20:27
دکتر عباسی در مراسم روز بزرگداشت قانون اساسی:
معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی بدنبال ترویج و گسترش گفتمان قانون اساسی و حقوق شهروندی در جامعه است/ بزرگداشت روز قانون اساسی یادآوری این نکته است که قانون اساسی قاعده ای برتر از لحاظ شکلی و محتوایی است
دبیر هیات علمی روز بزرگداشت قانون اساسی با بیان این که معاونت پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بدنبال ترویج گفتمان قانون اساسی و حقوق شهروندی در جامعه است، اظهار داشت: بزرگداشت روز قانون اساسی یادآوری این نکته است که قانون اساسی قاعده ای برتر از لحاظ شکلی و محتوایی است.
 دکتر بیژن عباسی در مراسم روز بزرگداشت قانون اساسی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، ادامه داد: برای حفظ و برتری جایگاه قانون اساسی و اجرای آن باید توجه کرد تا از طریق ضمانت اجراهای حکومتی و نهادهای رسمی اقتدار قانون اساسی حفظ شود و دادرسی اساسی از راه دادگاههای عمومی و دیوان عالی کشور یا به شکل متمرکز و یک نهاد خاص و انحصاری همانند دادگاه قانون اساسی یا شورای نگهبان انجام شود.
دبیر هیات علمی روز بزرگداشت قانون اساسی درباره ضمانت اجراهای مردم گفت: باید برای حفظ محتوا و رعایت حقوق بنیادین از ملت استفاده شود و مردم با استفاده از آزادی بیان، مطبوعات و از این قبیل می توانند عملکرد دولت را براساس قانون اساسی بررسی ونقد کنند و در حوزه های عمومی مشارکت جویند.
دکتر عباسی، اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن توسط مردم با آموزش همگانی و افزایش آگاهی ها، فرهنگ سازی گفتمان قانون اساسی، تقویت جامعه مدرن، توانمند سازی سمن ها و احزاب سیاسی و توانمند سازی اقتصادی مردم از راه اجرای حق داشتن حداقل امکانات و رفاه در زندگی را از جمله راهکاری تقویت ضمانت اجرایی مردم بر قانون اساسی برشمرد.
 
 
شناسه خبر: 23cb8c-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451