پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   22:15:16


برگزاری سومین نشست تخصصی بررسی پیش نویس لایحه ارتقای مشارکت مردم در اداره امور محلی

نشست بررسی لایحه پرسمان همگانی محلی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف و به ریاست دکتر علی اکبر گرجی معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی برگزار شد.

شناسه خبر: e27677-1397/9/11 يكشنبه ساعت08:53
برگزاری سومین نشست تخصصی بررسی پیش نویس لایحه ارتقای مشارکت مردم در اداره امور محلی

 نشست بررسی لایحه پرسمان همگانی محلی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف و به ریاست دکتر علی اکبر گرجی معاونت ارتباطات و پیگیری قانون اساسی برگزار شد.
در این جلسه خانم ها خداکرمی، آروین، نژادبهرام و امانی اعضای شورای شهر تهران و سرکار خانم فخاری رییس شورای اسلامی استان تهران، دکتر نهرینی معاون امور حقوقی دولت و دکتر عباسی معاون ترویج و پژوهش قانون اساسی به همراه مدیران کل دست اندرکار تعدادی از دستگاه ها و وزارتخانه ها به بررسی لایحه مذکور پرداختند و نظرات مختلف ارائه شد.
افزایش نقش همکاری مردم در اداره امور محلی و پر رنگ شدن شاخص مشارکت اجتماعی با بهره گیری از ظرفیتهای بومی از محوری ترین اهداف این لایحه است. اگر چه در این زمینه فعالیت هایی نیز صورت گرفته ولی تاکنون به طور جدی همه پرسی از مردم که یکی از طرق اعمال قوه مقننه در اصل 59 قانون اساسی است، بمرحله تقنینی و اجرایی نرسیده است. در این  جلسه ضمن طرح اصول مرتبط با انجام همه پرسی و بررسی جوانب امر، دیدگاهها و نقطه نظرات حقوقی و اجتماعی آن به بحث گذاشته شده و در نهایت حضار جلسه در وضع و اجرایی شدن لایحه مذبور به اتفاق نظر رسیدند. در پایان مقرر شد تا هر یک از صاحبنظران عناصر و جزییات پیش نویس لایحه را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به نحو مکتوب به معاونت حقوقی منعکس نمایند تا پس از تکمیل و منقح شدن آن، به هیات محترم دولت پیشنهاد گردد.
 
شناسه خبر: e27677-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451