.

نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاستهای کلی نظام اداری» در استان فارس

.
.


سومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس برگزار شد.
نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاستهای کلی نظام اداری» در استان فارس

سومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس برگزار شد. در این نشست که ساعت 15 روز سه شنبه 1397/9/6 با حضور ده‌ها تن از مدیران دستگاه های اجرایی استان در محل استانداری فارس برگزار گردید، مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ارائه سخن در موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاستهای کلی نظام اداری» پرداخت. وی در این خصوص ضمن بیان تاریخچه و جایگاه سیاستهای کلی نظام، به تبیین اهمیت سیاستهای کلی نظام اداری در تحقق اهداف عالیه نظام، پرداخت و در ادامه با مفهوم شناسی تنقیح قوانین و مقررات کشور و ضرورت آن، جایگاه و اهمیت بالای آن را در تحقق سیاست‌های مزبور یادآور گردید. وی در پایان، گزارشی مختصر در زمینه فعالیت‌های معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در عرصه اطلاع‌رسانی و تنقیح قوانین و مقررات کشور ارایه کرد. در آغاز این نشست، دکتر کیانی مدیرکل بازرسی، ارزیابی و امور حقوقی استانداری فارس ضمن بیان اهمیت اقدامات انجام شده در معاونت حقوقی رییس جمهور در سال‌های اخیر، از حضور معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در استان فارس و برگزاری نشستهای مختلف حقوقی سپاسگزاری کرد.
 
.