سه شنبه 3 ارديبهشت 1398   00:45:09


دومین نشست تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دراستان آذربایجان شرقی برگزار شد

در این نشست که با همکاری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان در محل سالن مرحوم دکتر کاتوزیان آن دانشکده برگزار گردید موضوع «آسیب‌شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مورد بررسی قرار گرفت.

شناسه خبر: 333627-1397/8/5 شنبه ساعت09:22
دومین نشست تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری دراستان آذربایجان شرقی برگزار شد

دومین نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آذربایجان شرقی برگزار شد، در این نشست که با همکاری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و با حضور جمع زیادی از استادان و دانشجویان در محل سالن مرحوم دکتر کاتوزیان آن دانشکده برگزار گردید موضوع «آسیب‌شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، دکتر رجب ایزدی رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز ضمن تبیین اهمیت موضوع تنقیح قوانین و مقررات کشور از حضور استانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برگزاری این نشست قدردانی کرد. در ادامه مهدی مهدی زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تبیین برنامه‌های ترویجی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تدوین، تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور پرداخت.
در ادامه، جلسه هم‌اندیشی در موضوع «آسیب‌شناسی نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» با حضور استادان و صاحبنظران برگزار گردید. در آغاز این هم‌اندیشی، دکتر فخر عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز به چرایی و اهمیت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و بخشی نگری را یکی از آسیب‌های نظام تنقیح قوانین و مقررات دانست و تعامل میان قوای کشور و پرهیز از موازی‌کاری‌ها را امری ضروری برشمرد. دکتر شیخ‌زاده، از وکلای دادگستری استان نیز طی سخنانی، ضرورت بهینه‌سازی فرایند قانونگذاری و عدم تصویب قوانین غیرکاربردی را خاطر نشان کرد. مهدی مهدی زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز یکی از مهمترین آسیب‌های موجود نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را ضعف ادبیات حقوقی در این زمینه دانست و بر لزوم مشارکت دانشگاه‌ها در این امر خطیر و حساسیت نسبت به موضوعات و اقدامات تنقیحی تاکید کرد.
ابن نشست در روز سه شنبه مورخ  01/08/97در محل دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریزبرگزار گردید.       
 
شناسه خبر: 333627-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451