سه شنبه 28 خرداد 1398   17:23:49


نشست صمیمی معاونین ادوار و اعضای سابق هیاتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی با معاون ارتباطات وپیگیری اجرای قانون اساسی به زودی برگزار می شود

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: به زودی نشستی با معاونین ادوار و اعضای هیاتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی معاون دولت های گذشته برگزار خواهد شد.

شناسه خبر: e6ccda-1397/6/27 سه شنبه ساعت13:39
نشست صمیمی معاونین ادوار و اعضای سابق هیاتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی  با معاون ارتباطات وپیگیری اجرای قانون اساسی به زودی برگزار می شود
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: به زودی نشستی با معاونین ادوار و اعضای هیاتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی معاون دولت های گذشته برگزار خواهد شد.
وی افزود: این نشست به منظور هم اندیشی و تبادل دیدگاه میان مسئولان فعلی و سابق حوزه نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی معاونت ارتباطات و پیگیری  اجرای قانون اساسی  برگزار خواهد شد تا از دیدگاهها و تجارب مسئولان سابق در این حوزه بهره گرفته شود.
معاون ارتباطات وپیگیری اجرای قانون اساسی همچنین خاطر نشان کرد؛ یکی از راهکارهای اجرای قانون اساسی پیگیری تعاملی اجرای آن است و بهره گیری از تجارب پیشینیان در این خصوص حائز اهمیت  وافر است.
دکتر گرجی در ادامه گفت: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و نظر ریاست محترم جمهور خواهیم کوشید تا از تمام ظرفیت اصل یکصدو سیزدهم به منظور اجرای هرچه بهتر قانون اساسی بهره گرفته شود.
 
شناسه خبر: e6ccda-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451