چهارشنبه 1 خرداد 1398   15:19:26


معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری:حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، گفت: تا زمانی که ما در نظر و عمل سازوکارهای عدیده تضمینی در نظام بروکراتیک و نظام قضایی خود ایجاد نکنیم، تأسیس دولت مشروطه امکان‌پذیر نیست. حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد. دولت مشروطه به عقیده ما الزاماً یک دولت حقوق بشری و شهروندمدار است زیرا اساساً فلسفه محدودسازی دولت، آزادسازی شهروند است.

شناسه خبر: 19bfbe-1397/5/24 چهارشنبه ساعت08:45
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری:
حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد
 
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، گفت: تا زمانی که ما در نظر و عمل سازوکارهای عدیده تضمینی در نظام بروکراتیک و نظام قضایی خود ایجاد نکنیم، تأسیس دولت مشروطه امکان‌پذیر نیست. حقوق بشر، قوه قضائیه و جامعه مدنی پشتیبان می‌خواهد. دولت مشروطه به عقیده ما الزاماً یک دولت حقوق بشری و شهروندمدار است زیرا اساساً فلسفه محدودسازی دولت، آزادسازی شهروند است.
به گزارش ایسنا، علی اکبر گرجی ازندریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری در نشست«حقوق بشر؛ از موانع تا راهکارهای تحقق و توسعه در ایران امروز» ضمن تسلیت به عبدالفتاح سلطانی به علت درگذشت دخترش، اظهار کرد: نباید در این آغاز دو تبریک ناگفته بماند. اولین آن آغاز به کار جدی کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلای مرکز است که باید آن را به فال نیک گرفت و آرزو کرد این کمیسیون وظایف عدالت‌طلبانه خود را پی بگیرد. تبریک دیگر سالروز صدور فرمان مشروطیت است. این روز باید برای همه ما  ایرانی ها روز بزرگی باشد ولی متاسفانه هنوز بسیاری از کودکان، جوانان و توده مردم این روز بزرگ را ناشناخته گذاشتند.
وی عنوان کرد: مشروطیت آنگونه از زمامداری است که مقید به حدود از پیش تعیین شده باشد. دولت مشروطه به تعبیر ما هر دولتی است صرف نظر از اشکال گوناگون دولت ها که قدرت در آن محدود شده باشد و محدودسازی قدرت تضمین های علمی و عملی پیدا کرده باشد، به گمان من این دولت دولت مشروطه است. محدود سازی قدرتی که فقط و فقط روی کاغذهای قانون اساسی باشد، این محدود سازی هم دولت مشروطه تاسیس نمی کند و  دولت مشروطه کاغذی ایجاد می کند که در بسیاری از جوامع قابل ملاحظه است. اولین مبنای مشروطه دولتی است که از او حکمرانی شخصی و مبتنی بر اراده یک شخص یا یک حزب و باند دور شده باشد . حکومت یکتا سالار ممکن است یکتا سالار فردی باشد ما در گذشته نظام های سلطنتی و از سوی دیگر ممکن است مبتنی بر یکتا سالاری مدرن باشد مثل حزب کمونیست. همه اینها صرفنظر از آنچه در ظاهر به مردم و فضاهای بین المللی می فروشد اینگونه دولت ها را نامشروط وبه تعبیری نامقید می پنداریم. 
گرجی خاطرنشان کرد: به عقیده من دولت های یکتا سالار ضعیف و از درون پوسیده هستند و خواه ناخواه با بحران های عدیده ای روبرو می شوند که وجود یکی از آنها کافی است تا سرنگون شوند در حالی که دولت های مشروطه یا مدرن دولت هایی هستند که بحران های مشروعیت را پشت سر می گذارند. این دولت ها در این شرایط موانعشان قوی شده است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری افزود: در وضعیت فعلی باید این سخن جدی گرفته شود که اگر کسی برای تشدید قوانین اساسی دلش می تپد باید تمام لوازم و الزامات مشروطیت دولت مشروطه را بپذیرد. تا آن را نپذیرد صدها بحران دامنگیر او خواهد شد. لازم است چشم ها را باز کنیم و بدانیم این قاعده، قاعده لایتغیر تاریخی است. تمام این جوامع این بحران ها را پشت سر گذاشته اند.
گرجی بیان کرد: دولت مشروطه به عقیده ما الزاما یک دولت حقوق بشری و شهروند مدار است زیرا اساسا فلسفه محدود سازی دولت، آزادسازی شهروند است. یعنی خط قرمزی را دور صلاحیت های دولت می کشیم که دولت پای خود را از گلیم قانون فراتر ننهد. هر دولتی که بتواند به آسانی پای خویش را از گلیم صلاحیت های قانونی تعریف شده بیرون بگذارد دولت نامشروط و البته نامشروع، نامقید و غیرقانون مدار است. تصور ما از حقوق بشردولت باید سیقل بخورد وما  باید بیشتر به دنبال زدودن زنگارهایی باشیم که چهره مقدس حقوق بشر را گرفته است ، نه در ایران، بلکه در اقصی نقاط جهان.
وی تصریح کرد: حقوق بشر، نظامی از حق‌ها و آزادی‌هاست، حقوق بشرزنجیره به هم پیوسته ای از اینهاست که با شناسایی کامل و نه جزئی و موردی و تضمین تمام عیار آنها تمامیت جسمانی و روحانی انسان محافظت می شود ودر نتیجه زندگی بهتری برای او رقم می خورد. چنین دولتی وعده های این جهانی می دهد، به دنبال ساختن بهشت برای انسان های متوسط الحالی است که حوصله انتظارتا روز قیامت را ندارند. یکی از زنگارهایی که حقوق بشر، حقوق شهروندی و حقوق ملت را در برگرفته و یکی از آنها زنگارهای تاریخی است. در وجود بسیاری از ما ایرانی ها و ما انسانها یک هیتلر و یک موجود مستبد و یک موجود یکتاسالار نهفته است و این به دلیل تاریخ کهن و جبارانه ای است که همه ما در آن زیست کرده ایم.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری، درپایان اظهار کرد: اساس نظام سلطانی حتی از نوع مشروطه آن نیز با حقوق بشر و با اصل برابری و عدم تبعیض ناسازگاری دارد. زنگارهای اخلاقی، زنگارهای سنتی، زنگارهای سیاسی از جمله مواردی است که حقوق بشر را برگرفته است. باید به صحبت های علامه نایینی بسیار توجه کرد. برای اینکه یک دنیای حقوق بشری ایجاد کنیم باید تلاش کنیم زنگارها را کنار بگذاریم و یک هویت حقوق بشری که هویتی حق گرا و آزادی گرا، دانایی محور و کنشگر است را برای انسانها دست و پا کنیم. واجب ترین واجبات در روزگار کنونی برای تاسیس دولت حقوق بشری ساختار دولت و حرکت به سمت نظارت و تعالی و تضمین اداری و قضایی حق های بشری است. یعنی تا زمانی که ما در نظر و عمل سازو کارهای عدیده تضمینی در نظام بروکراتیک و نظام قضایی خود ایجاد نکنیم تاسیس دولت حقوق بشری و دولت مشروطه ممکن نیست. حقوق بشر، قوه قضاییه و جامعه مدنی پشتیبان می خواهد.
 
شناسه خبر: 19bfbe-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451