پنجشنبه 31 مرداد 1398   15:34:18


معاون حقوقی رییس جمهور طی حکمیجناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا را بعنوان مشاور معاون حقوقی رییس جمهوردر امور حقوقی و اجرایی منصوب کرد.


شناسه خبر: 5febdc-1396/9/7 سه شنبه ساعت16:10
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا
نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان مشاور معاون حقوقی رییس جمهوردر امور حقوقی و اجرایی منصوب می شوید.
توفیق شما را در خدمت به دین، ملک و ملت شریف ایرانبا رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال خواهانم .
 
                                                                                                                                            لیلا جنیدی
شناسه خبر: 5febdc-
بیشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451