.

معاون حقوقی رئیس جمهور: دعاوی ایران علیه آمریکا با جدیت در حال پیگیری است

.
.


معاون حقوقی رئیس جمهور: دعاوی ایران علیه آمریکا با جدیت در حال پیگیری است
به گزارش خبرنگار ایلنا دکتر جنیدی  معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره سرنوشت شکایت‌های ایران از آمریکا، گفت: هر دو دعوی ادامه دارد و دعوای دستور موقت مربوط به تحلیل و اعاده تحریم و نقض عهدنامه مودت همان موقع گرفته شد، از زمانی هم که دستور موقت گرفته شده منظم از سوی معاونت حقوقی با همکاری وزارت امور خارجه و مرکز امور حقوقی بین المللی موارد نقض  دستور گزارش می‌شود و حتی معتقدیم که این تغییری  که در دادگاه دادگستری بین‌المللی به وجود آمده که تصمیم گرفتند کمیته‌ای از قضات برای رصد دستور موقت‌ها بگذارند، تلاش‌ها و پیگیری‌های ایران موثر بوده است. یعنی این تلاشها  در توجه به نقض آیین دادرسی دیوان  موثر بوده است. علاوه بر آن جلسه صلاحیتی هم برگزار شد و رای به صلاحیت هم داده شد. بنابراین همه منتظر هستیم تا رسیدگی ماهوی تمام شود. اطلاعات و زیان های وارده دارد مستندسازی می‌شود و کل سازمان حقوقی دولت فارغ از نگاه فردی و بخشی در حال کمک و پیگیری است. جلسات کمیته ملی امور حقوقی تحریم نیز تشکیل و نتایج مستند و مستدل آن برای دعوای ایران علیه آمریکا استفاده می شود.
23/4/1400
 
.