زندگینامه

1399033104
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی

مشخصات فردی
 نام:                                علی اکبر
 نام خانوادگی:                  گرجی اَزَندَریانی 
 نام پدر:                           ابوالقاسم                       
 تاریخ تولد:                      1352          
 شماره شناسنامه:             22957             
 کد ملی                            9- 023249-393
 محل تولد:                        ملایر
 آدرس پستی:   تهران؛ ولنجک- دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

 آدرس الکترونیکی:   
  
                        A_gorji@sbu.ac.ir 
                                                                                                               gorji110@yahoo.fr     
                                                                                                               

بند دوم- تحصیلات و مدارک حرفه ای

 دیپلم متوسطه:  رشته اقتصاد-  1371-   دبیرستان شهید مطهری ملایر
 کارشناسی: حقوق- 1376-  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 کارشناسی ارشد: حقوق عمومی- 1378- دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد؛ دیپلم مطالعات بنیادی (DEA): 1380- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه
 دکتری(Doctorat):  1385، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه

بند سوم – مهارت های زبانی 
 
 فرانسه: خوب
 انگلیسی: متوسط
 ترکی: زبان مادری
 عربی: متوسط

بند چهارم - صلاحیت ها

 وکالت، داوری و مشاوره حقوقی 
 انجام تحقیقات علمی در زمینه حقوق عمومی با تمرکز ویژه بر حقوق اساسی
 تدریس دروس حقوق عمومی بویژه درس¬های حقوق اساسی (کلیات حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران)، مبانی حقوق عمومی، حقوق عمومی در اسلام، تاریخ تحولات حقوق عمومی، حقوق و آزادی¬های عمومی، حقوق اداری، نظام¬های انتخاباتی، سمینار، فلسفه حقوق، نظارت بر اعمال حکومت، اشکال حقوقی دولت، تحلیل عملکرد دولت و وقایع سیاسی روز از دیدگاه حقوق عمومی، بررسی تحلیلی مکاتب فلسفی و کلامی در حقوق عمومی، بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای آرای دیوان عدالت اداری.
 طراحی و تدوین پروژه های مختلف علمی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی

بند پنجم – سوابق و تجارب حرفه¬ای

 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 وکیل پایه یک دادگستری
 عضو مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران
 معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی (معاونت حقوقی- نهاد ریاست جمهوری)
 معاون پژوهشی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی)
 مدیر گروه دموکراسی کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو (دانشگاه شهید بهشتی)
 رییس انجمن حقوق اساسی ایران
 مدیر کل دفتر رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران
 عضو حقوقدان شورای مرکزی انضباطی دانشجویان در وزارت بهداشت
 مدیر موسسه حقوقی دادپایش
 موسس، صاحب امتیاز و مدیر مسوول نشریه تخصصی حقوق اساسی
 موسس، صاحب امتیاز و مدیر مسوول ماهنامه متروی شهروند
 عضو شورای سردبیری تعدادی از نشریات حقوقی 
 مشاور دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش¬های مجلس
 مدیر دپارتمان حقوقی مرکز فابا (مرکز فرهنگ¬سازی و آموزش بانکداری الکترونیک)
 رییس هیات مدیره گروه مشاوران حقوقی پارسینا (مرکز رشد واحدهای فن¬آوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی)
 عضو کمیسیون علمی-تخصصی سازمان بازرسی کل کشور
 مدیر کار-گروه بررسی وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم¬انداز آنها (نقشه جامع علمی کشور)  
 مدیر کار-گروه مطالعه و تدوین طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

بند ششم-  تحقیقات و فعالیت های  پژوهشی

الف- کتاب های منتشر شده
یکم- تالیف¬
1) در تکاپوی حقوق اساسی، تهران:  انتشارات جنگل، چاپ اول تابستان 1388، چاپ دوم زمستان 1388. 
2) در تکاپوی حقوق عمومی (مجموعه مقالات تازه¬های حقوق عمومی)، تهران:  انتشارات جنگل، 1393.
3) در تکاپوی منفعت عمومی (مجموعه مقالات تازه¬های حقوق عمومی)، تهران:  انتشارات فکرسازان، 1395.
4) مبانی حقوق عمومی، تهران:  انتشارات جنگل، پاییز 1388، چاپ سوم با اصلاحات و اضافات 1391. چاپ پنجم 1394.
5) دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ آلمان: انتشارات دانشگاهی اروپا، 1391.
La justice constitutionnelle: Mythe ou réalité? Éditions universitaires européennes, 2012.

6) مجلس دوم قانونگذاری، فلسفه تاسیس، پیشینه و صلاحیت¬های مجلس سنا، (با همکاری آقای محمد اسدی¬نژاد جمالی)، انتشارات آلاقلم، 1394.
7) تبعیض مثبت، تهران:  انتشارات آلاقلم، 1394.
8) دادگاه¬های قانون اساسی: الگوی غیراروپایی، تهران:  انتشارات جنگل، پاییز 1394.
9) حقوقی¬سازی سیاست، تهران: انتشارات خرسندی، 1395.
10) مقررات¬گذاری بانکی، تهران: انتشارات خرسندی، (با همکاری خانم دکتر هدیه¬سادات میرترابی)، 1395.
11) حل اختلاف قوا، تهران: نشر مخاطب ، (با همکاری آقای مرتضی رضایی)، 1395.
12) حقوق شهروندی، از انسان دربند تا انسان محق، تهران: نشریه حقوق اساسی، (با همکاری خانم الهام بیژن پور)، 1396.
13) الگوهای انتخاب قضات و تاثیر آن بر استقلال دادگاه قانون اساسی، تهران: پژوهشگران برتر، (با همکاری آقای مازیار خادمی)، 1396.
14) حقوق ایران (به زبان فرانسه)، پاریس: ال.جی.دی.جی ، (با همکاری جمعی از نویسندگان)، 1396.
15) Droit de l'Iran, Paris, LGDJ, 2017, 104p.

دوم- ترجمه¬ها¬
16) دادگاه¬های قانون اساسی، تهران: انتشارات میزان، چاپ اول، پاییز 1388، چاپ دوم، انتشارات جنگل 1389.
17) آزادی های گروهی، تهران: انتشارات مجد، 1391.
18) حق بر مسکن، تهران: انتشارات جنگل، (با همکاری دکتر یونس فتحی)، 1393.
19) دموکراسی غیرانتخابی، تهران: انتشارات خرسندی،(با همکاری خانم افسون غفوری، علی بیاتی و...)، 1394.
20) نظارت بر تجمعات مسالمت¬آمیز، تهران: انتشارات خرسندی، (با همکاری آقای آرین قاسمی)، 1395.
21) حقوق سلب مالکیت(تملک اراضی)، تهران: انتشارات جنگل، (با همکاری خانم فرزانه حجازی و آقای امین یوسفی)، 1395.

سوم- تصحیح و تحشیه
22) حقوق اساسی (تصحیح، تحشیه و پیش¬گفتار کتاب دکتر قاسم قاسم¬زاده)، تهران:  انتشارات جنگل، پاییز 1390. 
23) حقوق اداری (تصحیح، تحشیه و پیش¬گفتار کتاب دکتر کریم سنجابی)، تهران:  انتشارات خرسندی، 1395.

ب- کتاب های منتشر شده تحت نظارت
1) دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه (مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره 1)، نوشته مهدی راهپیما، 1391.
2) مسوولیت مدنی دولت و کارکنان آن (مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره 2)، نوشته دکتر مشتاق زرگوش، انتشارات جنگل، 1392.
3) ولایت فقیه و حاکمیت قانون (مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره 3)، نوشته حامد نیکونهاد، انتشارات راه اول، 1392.
4) نظام حقوقی کابینه، (مجموعه فرهنگ حقوق عمومی، شماره 7)، نوشته سید حسین رحیمی مقدم، انتشارات جنگل، 1394.
5) منبع¬شناسی حقوق اساسی، نوشته آرین قاسمی، انتشارات فکرسازان، 1395.
6) مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق عمومی، نوشته سجاد نادری¬پور، تهران: نشر خرسندی، 1396.

7) Social and Economic Rights of Afghan Migrant Workers in Iran and Mexican Migrant Workers in the United States: A Comparative Study
8) Human Rights Activism: Theory and Practice

ج- کتاب¬های در دست انتشار
1) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
2) حقوق و نظام¬های انتخاباتی

د- مقاله های علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و ...
1) حقوق عمومی و حقوق خصوصی: دوگانگی یا یگانگی؟  مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 47، 1387.
2) دموکراسی و آزادی مذهبی در بستر لائیسیته : نقدی بر پارادوکس های لائیسیته فرانسوی، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 25، 1387. 
3) حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 48، 1387.
4) نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ نظارت انحصاری یا شبکه¬ای؟ مجموعه مقالات همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذرماه 1391.
5) نگاهی به تاریخ دادرسی اساسی در حقوق فرانسه، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه نانت، ش. 2، 2006، صص. 247-277. Revue juridique, Université de Nantes, N° 2, 2006. 
6) تدوین و تنقیح قوانین: فواید و دشواری ها، ترجمه و تحقیق، مجله مجلس و پژوهش، 1387.
7) تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره 50، 1388.
8) خصوصی سازی تامین اجتماعی در ایران، Science Series Data Report, Volume 4, Issue 4, 2012. 
9) چشم انداز تمرکز زدایی در بستر شوراهای اسلامی، فصلنامه پژوهش، شماره 2، زمستان 1377.
10) جایگاه وفاق ملی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، (مجموعه مقالات)، وزارت دفاع، 1378.
11) حقوق محیط زیست و تولید ملی، دانشگاه اسلامی کار، 1376.
12) بافت عضوی شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.
13) چشم انداز کنونی حقوق اساسی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382.
14) اصول فراقانون اساسی و حاکمیت ملی، نشریه حقوق اساسی، ش. اول، 1382
15) نقش نهادهای جامعه مدنی در جمهوریت، مجموعه مقالات همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی،  1377.
16) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جامعه مدنی، منتشر نشده، 1377.
17) تکون دموکراسی در بستر جامعه مدنی، چاپ دانشگاه مازندران، 1378.
18) حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین توسط دیوان عالی ایالات متحده آمریکا،  نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.
19) مبنا و مفهوم حقوق بنیادین، نشریه حقوق اساسی، ش. دوم، 1383.
20) ماهیت سیاسی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. سوم، 1383.
21) قدرت تفسیری دادرس اساسی، مقاله ارائه شده در ششمین گنگره  حقوق اساسی، فرانسه- دانشکده حقوق و علوم سیاسی مون پلیه، ژوئن 2005. 
Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel iranien, contribution présenté au 6e congrée du droit constitutionnel, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Montpellier, juin 2005.
22) ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، ش. چهارم، تابستان 1384
23) تفسیر قانون اساسی، نشریه حقوق اساسی، شماره 8، تابستان 1386. 
24) پاسداشت قانون اساسی در حقوق ایران و فرانسه، منتشر نشده.
25) پیشینه دادرسی اساسی در ایران، مجله کانادایی حکمت، شماره 3، 2010.
Histoire de la justice constitutionnelle en Iran, Hekmat, N. 3, 2010.
26) حق دستیابی به مداوا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منتشر نشده.
27) دادگاه های قانون اساسی، نوشته  پروفسور لویی فاوورو، ترجمه، نشریه حقوق اساسی، ش. 5،6، 7 و...، 1384، 1385 و...
28) نظارت شورای نگهبان بر قوه مجریه، مجله حقوق عمومی، شماره 3، آذر 1386، صص. 2 تا10. 
29) مقایسه انتخابات پارلمانی در حقوق ایران و فرانسه، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر، شماره 2، 1386.
30) حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضایی و دادرسی اداری، 1388.  نشریه حقوق اساسی، سال 1387، شماره 9.
31) حمایت از حقوق و آزادی ها در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره 9، زمستان 1386. 
32) دادرس اساسی و مساله توزیع قدرت : تمرکززدایی و تفکیک قوا در رویه های شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه، نشریه حقوق اساسی، شماره 10، تابستان 1387. 
33) دموکراسی های نوپا و نظام نیمه ریاستی: انتخابی مساله ساز، با همکاری آقای سعید عابدی، 1388.
34) مفهوم دولت در سنت حقوقی اروپا، گزارش تقدیمی به مرکز پژوهش های مجلس،  با همکاری زنده یاد سپیده جهانی مقدم، 1387.
35) گذری بر دیوان قانون اساسی بلژیک، مجله راهبرد، شماره 50، بهار 1388.
36) حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی، مقاله ارائه شده در همایش ملی حق بر آموزش، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1388.  
37) قانون اساسی شایسته، نشریه حقوق اساسی، شماره 10، زمستان 1387. 
38) تروریسم و قانون اساسی، مجله اطلاع رسانی حقوقی، شماره 26، 1391.
39) عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1389، شماره 29.
40) انتخابات در چنبره فساد مالی، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی و حقوق بشر.
41) تامین مالی احزاب در انگلستان، با همکاری آقای سعید عابدی، مجله حقوق عمومی، بهار 1389.
42) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش.4، زمستان 1389.
43) ده فرمان حقوق عمومی: تاملی پیرامون اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 2، تابستان 1390.
44) دولت الکترونیک: جستاری در مبنا، ماهیت و کارکردها، سال¬نامه ایرانی حقوق بین¬الملل، شماره 6، 1389، با همکاری خانم سمیه محمدی.
45) بررسی طرح قانون تاسیس و فعالیت سازمان های مردم-نهاد، مرکز پژوهش های مجلس، 1387.
46) گذری بر شورای قانون اساسی فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، 1389.
47) آمبودزمان یا نظارت غیرقضایی بر اداره از طریق یک مقام مستقل: هم سنجی سه مورد ایران، فرانسه و انگلستان، با همکاری آقای مهدی بابایی، مجله تحقیقات حقوقی، 1391.
48) امکان سنجی نظارت بر قوه موسس، ، نشریه حقوق اساسی، شماره 13، تابستان 1389، با همکاری خانم سمانه رحمتی فر. 
49) آزادی نمایندگی و ممنوعیت اعمال نظارت سلسله¬مراتبی بر مجلس: بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان، مهرنامه، ش.12، خرداد 1390.
50) حکمرانی شایسته و مبارزه با فساد، مهرنامه، ش.10، بهمن 1389.
51) مشارکت سیاسی و نقش رسانه های گروهی، ارائه به صورت سخنرانی، دانشکده علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، 1387 .
52) بررسی حقوقی تشکل های مدنی در ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 14،  1389، با همکاری خانم سمانه رحمتی فر.
53) استقلال نهادهای مقررات¬گذار: با نگاهی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، منتشره در کتاب در تکاپوی حقوق عمومی، با همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت.
54) ارتباط عناصر رفاه اجتماعی با مقوله حقوق رفاهی و شهروندی، مجله پژوهش های حقوق اجتماعی، شماره 1، با همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت، 1391. 
55) حقوق اساسی و نقش آن در شکل¬گیری مدل دموکراسی، نشریه حقوق اساسی، شماره 14، زمستان 1389، با همکاری آقای پیمان یزدان پناه. 
56) بررسی تحولات اخیر قانون اساسی ترکیه، نشریه حقوق اساسی، شماره 15، زمستان 1390، با همکاری آقای محمد مرادی برلیان.
57) بررسی نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 16، تابستان 1391. با همکاری خانم سیما شهسوار.
58) تحلیل اخلاقی حقوق اساسی جمهوری ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 17، زمستان 1391، با همکاری دکتر سیده فاطمه فقیهی.
59) نقش افراد، احزاب و گروه¬ های سیاسی در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحقیقات حقوقی، شماره 66، تابستان 1393، با همکاری آقای مرتضی رضایی.
60) حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه¬گانه در جمهوری اسلامی ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 85، بهار 1393، با همکاری آقای مرتضی رضایی.
61) تاملی بر جایگاه تکثرگرایی و تحزب در تحقق مردم¬سالاری با اشاره به مورد ایران، مجله کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، شماره 7، پاییز 1393، با همکاری آقایان امید شیرزاد و مرتضی روشنایی.
62) اعمال نظارت¬ناپذیر قضایی دولت، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 5، پاییز 1392، ، با همکاری آقای جعفر شفیعی سردشت.
63) تحلیل مفهومی آزادی مذهب در اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 21، تابستان 1393، با همکاری آقایان امید شیرزاد و مرتضی روشنایی.
64) نقش احزاب اقلیت در پارلمان: با رویکرد به نظام پارلمانی، نشریه حقوق اساسی، شماره 20، زمستان 1392، با همکاری علی صاحیان حامد حاتمیان.
65) مصلحت¬بانی دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه نهاد تشخیص مصلحت، نشریه حقوق اساسی، 1391، شماره 18.
66) نظارت بر کیفیت قانون در رویه شورای نگهبان، دانش حقوق عمومی، شماره 18، 1396. با همکاری محمدشهاب جلیلوند.
67) شورای نگهبان به مثابه سوزنبان قانون اساسی، تحقیقات حقوقی، شماره 81، 1397.

ذ - جزوه های درسی:
1) حقوق اساسی تطبیقی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی 1386-1387.
2) نظام های انتخاباتی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی 1386-1387.
3) مبانی حقوق عمومی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی 1386-1387.
4) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال اول تحصیلی 1388-1387.
5) کلیات حقوق اساسی، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال دوم تحصیلی 1388-1389.
6) نظارت براعمال حکومت، جزوه درسی دوره دکتری حقوق عمومی، نیم سال دوم تحصیلی 1388-1389
7) اشکال حقوقی دولت، جزوه درسی دوره دکتری حقوق عمومی، نیم سال نخست تحصیلی 1388-1389
8) کلیات حقوق اداری، جزوه درسی دوره کارشناسی حقوق، نیم سال اول تحصیلی 1390-1389.
9) ...

ر- طرح های تحقیقاتی 

1) طرح تاسیس رشته حقوق اجتماعی در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
2) مطالعه وضعیت کنونی حقوق عمومی و حقوق بشر در کشور و چشم انداز آینده آنها، طرح انجام شده در راستای تدوین نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387.  
3) رویکرد نظام حقوقی ایران به تبعیض مثبت، طرح پژوهشی مصوب دانشگاه شهید بهشتی، 1387.
4) از حقوق اساسی آرمان گرا تا حقوق اساسی واقعگرا: طرحی برای تاسیس درس حقوق دادرسی اساسی در دانشکده های حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، شماره 8، تابستان 1386. 
5) ضرورت-شناسی تشکیل دادگاه قانون اساسی در ایران، طرح پژوهشی انجام شده برای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
6) هنجارهای مرجع در روند نظارت بر مصوبات پارلمانی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه نانت فرانسه، 1380.
7) تحول دولت حقوق¬مدار در ایران: از مشروطه تا حال، صندوق حمایت از پژوهشگران.
Les normes de références du contrôle de la constitutionnalité, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, Mémoire de DEA, 2001.
8) دادرسی اساسی: افسانه یا واقعیت؟ رساله دکتری، دارای اجازه انتشار از طرف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نانت، 2006.
La justice constitutionnelle, mythe ou réalité : Approche franco-iranienne, thèse de doctorat, Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université de Nantes, 2006.

ز- برخی از  سخنرانی های علمی
1) حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، 1387.
2) حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده، 1388.
3) قلمرو صلاحیت قانونگذاری مجلس، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1389.
4) حکمرانی شایسته و شفافیت، سازمان بازرسی کل کشور،  1389.
5) رحم جایگزین از منظر حقوق عمومی، پژوهشگاه رویان، 1390.
6) حق بر مسکن به منزله یک حق بنیادین، وزارت مسکن، 1390.
7) از حقوق شهروندی تا حقوق جهانی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، 1390.
8) جایگاه عرف در حقوق اساسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1390.
9) مصلحت¬بانی دادرس اساسی: شورای نگهبان به مثابه مجمع تشخیص مصلحت، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، 1390.
10) حکمرانی شایسته در قرآن کریم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  1391.
11) دموکراسی و توسعه، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، 1391.
12) مشروعیت دادرسی اساسی، دانشگاه تهران، پردیس قم، 1391.
13) تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، تبریز، دانشگاه پیام نور، آبان 1391.
14) نظارت بر اجرای قانون اساسی: عدالت فردی یا نهادی؟ معاونت حقوقی ریاست جمهوری،  1391.
15) حکمرانی دانشگاهی و استقلال دانشگاه¬ها، تبریز، دانشگاه  تبریز، آبان 1392.
16) حاکمیت قانون: مبانی و سازوکارهای تضمینی، تبریز، دانشگاه پیام نور، آبان 1392.
17) اعمال نظارت¬ناپذیر در  قانون جدید دیوان عدالت اداری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1392. 
18) حق¬های دفاعی: حق¬های معطوف به عدالت قضایی، کانون وکلای استان همدان، 1392.
19) تحلیل قاعده فقهی امر به معروف و نهی از منکر از منظر حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 20 آبان 1393. 
20) منفعت عمومی کارویژه دادرس اداری، ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 17 آذر 1394.
21) امنیت قضایی، پژوهشگاه قوه قضائیه، 1394.
22) جایگاه و نقش شوراهای اسلامی در نظام حقوقی ایران، 1394، دانشگاه آزاد سراوان.
23) ساماندهی قوانین آزمایشی، دفتر تحقیقات و پژوهش معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، 11 خرداد 1395.
24) دادرسی اساسی: مشروعیت و دموکراسی، دانشگاه تهران، موسسه حقوق عمومی، 27 مهر 1395.
25) زوال¬ناپذیری قانون اساسی، دانشکده حقوق دانشگاه شیراز، 14 آذر 1395.
26) نظم عمومی در نظام حقوقی ایران، دانشگاه آزاد تفت، 25 آذر 1395.
27) قانونگذاری و آسیب¬شناسی آن (کارگاه)، 4 و 7 دی ماه 1395، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
28) امضا و ابلاغ قانون در حقوق ایران، مجلس شورای اسلامی، 15 خرداد 1397.
29) از استقلال قضایی تا استقلال وکیل، کانون وکلای شیراز، 31 خرداد 1396.

ح- راهنمایی رساله¬ها و پایان¬نامه¬های دانشجویی

دوره دکتری
1- مبانی اخلاقی حقوق اساسی: با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه تهران).
2- نظام مطلوب دادرسی در مراجع اختصاصی اداری(دانشگاه شهید بهشتی).
3- اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی، (دانشگاه شهید بهشتی).
4- حق بر سلامت و الزامات دولت ها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(دانشگاه شهید بهشتی).
5- آزادی تردد و اسلام در حقوق بین الملل (مطالعه موردی نظام های حقوقی ایران،عربستان و امارات متحده عربی) (دانشگاه شهید بهشتی).
6- مطالعه تطبیقی حکومت های محلی در انگلستان، فرانسه و ایران (دانشگاه شهید بهشتی).
7- تحول در مبانی و اصول مسئولیت مدنی دولت (دانشگاه شهید بهشتی).
8- ضوابط زیست محیطی سازمان جهانی تجارت : خلاها و بایسته ها(دانشگاه شهید بهشتی).
9- روش¬های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان(دانشگاه شهید بهشتی).
10- الگوی مطلوب نظام بازرسی کشوری از منظر تطبیقی با تاکید بر مورد ایران (دانشگاه شهید بهشتی).
11- حاکمیت قانون از منظر اسلام و حکمرانی شایسته (دانشگاه تهران).
12- بررسی کاربرد روش تحلیل اقتصادی در مهندسی حقوق اساسی(دانشگاه تهران).
13- الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک(دانشگاه شهید بهشتی).
14- تاثیر جهانی شدن بر تحول قواعد حقوق عمومی: با تاکید بر نظام حقوقی ایران (دانشگاه آزاد-  واحد علوم و تحقیقات اصفهان)
15- تاثیر حقوق اساسی بر حقوق خصوصی(دانشگاه تهران).
16- مبانی، اصول و ضوابط حاکم بر مقررات¬گذاری بانکی در ایران و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(دانشگاه تهران).

دوره کارشناسی ارشد
1- الگوی مطلوب ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه شهید بهشتی)
2- تضمین بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی(دانشگاه شهید بهشتی)
3- مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی(دانشگاه شهید بهشتی)
4- نقش و وظایف نهاد دادستانی در پاسداری از حقوق مردم (دانشگاه شهید بهشتی)
5- اصل تفکیک قوا در نظریه های شورای نگهبان(دانشگاه شهید بهشتی)
6- جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی(دانشگاه شهید بهشتی)
7- دولت الکترونیک و حریم خصوصی(دانشگاه شهید بهشتی)
8- آسیب شناسی ساختارهای نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در ایران(دانشگاه شهید بهشتی)
9- ابعاد حقوقی رای گیری الکترونیک(دانشگاه شهید بهشتی)
10- حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی(دانشگاه شهید بهشتی)
11- تحلیل محدودیتهای بازنگری قانون اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(دانشگاه شهید بهشتی)
12- تروریسم و قانون اساسی(دانشگاه شهید بهشتی)
13- بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی(دانشگاه شهید بهشتی)
14- حکمرانی مطلوب در حقوق محیط زیست(دانشگاه شهید بهشتی)
15- نقش و عملکرد قوه قضاییه در قبال مسائل زیست محیطی(دانشگاه شهید بهشتی)
16- جایگاه وظایف و اختیارات شورایاری ها در نظام حقوقی ایران(دانشگاه شهید بهشتی)
17- مقایسه مردم سالاری دینی از نگاه امام خمینی (ره) و آیت ا... محمد مهدی شمس الدین(دانشگاه شهید بهشتی)
18- سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه حقوق اجتماعی(دانشگاه شهید بهشتی)
19- نقش رییس جمهور در پاسداری از قانون اساسی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه(دانشگاه شهید بهشتی)
20- بررسی قابلیت استناد به دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه(دانشگاه شهید بهشتی)
21- مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان(دانشگاه شهید بهشتی)
22- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه شهید بهشتی)
23- صلاحیت هنجارگذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه شهید بهشتی)
24- آزادی اجتماعات در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(دانشگاه شهید بهشتی)
25- تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان(دانشگاه شهید بهشتی)
26- اساسی سازی حقوق کیفری(دانشگاه شهید بهشتی)
27- اساسی سازی حقوق کار (دانشگاه آزاد اسلامی)
28- نقش دیوان عدالت اداری در مقابله با فساد اداری(دانشگاه شهید بهشتی)
29- وظایف و اختیارات فرماندهی کل قوا در جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه تهران)
30- اصل برابری در آرای دیوان عدالت اداری(دانشگاه تهران)
31- اصل برابری در آرای شورای نگهبان(دانشگاه شهید بهشتی)
32- آیین های رسیدگی در مراجع شبه قضایی در پرتو اصول دادرسی منصفانه(دانشگاه تهران)
33- حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی(دانشگاه آزاد اسلامی)
34- اصل کرامت انسانی در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(دانشگاه شهید بهشتی)
35- تحلیل و بررسی حقوقی نقش و وظایف قوای سه گانه در انعقاد معاهدات بین المللی(دانشگاه شهید بهشتی)
36- تضمین اصول و اهداف تامین اجتماعی در قراردادهای استخدامی و مقاطعه کاری دولت(دانشگاه آزاد اسلامی)
37- مفهوم و جایگاه منفعت عمومی در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(دانشگاه آزاد اسلامی)
38- کرامت انسانی در اندیشه اسلامی(دانشگاه آزاد اسلامی)
39- نظام حقوقی حاکم بر رسانه های دیجیتال(دانشگاه تهران)
40- بررسی تطبیقی حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی در ایران و فرانسه  (دانشگاه آزاد اسلامی)
41- نظام حقوقی حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
42- بررسی نظریات آرمانشهر، جهانی شدن و حکومت جهانی امام مهدی(عج) از منظر حقوق اساسی(دانشگاه آزاد اسلامی)
43- بررسی تغییرات 2010 قانون اساسی ترکیه  و تطبیق آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
44- حقوق بشر و تضمین های آن در قانون اساسی ج .ا.ا  (دانشگاه آزاد اسلامی)
45- مسوولیت کیفری و مصونیت قضایی رییس جمهور در ایران و آمریکا(دانشگاه آزاد اسلامی)
46- حاکمیت و حکومت از دیدگاه شهید مطهری و مقایسه آن با دیدگاه علامه نایینی(دانشگاه آزاد اسلامی)
47- انتظارات مشروع در آرای دیوان عدالت اداری(دانشگاه آزاد اسلامی)
48- حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری(دانشگاه آزاد اسلامی)
49- مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم گیری های اداری(دانشگاه آزاد اسلامی)
50- بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی قوای مقننه ایران و ترکیه(دانشگاه آزاد اسلامی)
51- مبانی و روش های تفسیر قانون اساسی(دانشگاه آزاد اسلامی)
52- حقوق اقلیت های دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران  (دانشگاه آزاد اسلامی)
53- بررسی حقوق  معلولین در قوانین ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
54- دولـت فـرهنـگ مـدار(دانشگاه آزاد اسلامی)
55- مسأله تشکیل دادگاه قانون اساسی در ایران (دانشگاه آزاد اسلامی)
56- نقش جریان آزاد اطلاعات در مبارزه با فساد اداری(دانشگاه آزاد اسلامی)
57- بررسی تطبیقی عدم تمرکز در نظام حقوقی ایران و بلژیک(دانشگاه آزاد اسلامی) 
58- قلمرو آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
59- اصول فرا قانون اساسی در نظریه‌ی معاصر حقوق اساسی(دانشگاه آزاد اسلامی)
60- نظریه امانت به منزله ی مبنایی برای حاکمیت (دانشگاه آزاد اسلامی)
61- حکمرانی شایسته در قرآن کریم(دانشگاه آزاد اسلامی)
62- مناسبات نظام های انتخاباتی با نظام های حزبی(دانشگاه آزاد اسلامی)
63- بررسی تطبیقی مساله تبعیض مثبت در ایران، آمریکا و فرانسه(دانشگاه آزاد اسلامی)
64- حکمرانی شایسته در نهج البلاغه(دانشگاه آزاد اسلامی)
65- آزادی اندیشه در برخورداری از خدمات عمومی(دانشگاه آزاد اسلامی)
66- قانون اساسی شایسته(دانشگاه آزاد اسلامی)
67- بررسی نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوی در ایران و فرانسه(دانشگاه آزاد اسلامی)
68- حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی (ره) و دکتر مهدی حائری یزدی(دانشگاه آزاد اسلامی)
69- بررسی جایگاه مقتضیات زمان در تحول حقوق سیاسی زن در اسلام (دانشگاه آزاد اسلامی)
70- حق برخورداری از وکیل در محاکم اداری ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
71- نگرشی به آزادی اطلاعات به عنوان حق بشری(دانشگاه آزاد اسلامی)
72- موانع تحقق حاکمیت قانون در ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
73- تجدید نظرپذیری محاکم اداری در حقوق ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
74- مطالعه عرف های حقوق اساسی در ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
75- حکومت کرامت محور در اندیشه اسلامی  (دانشگاه آزاد اسلامی)
76- تضمینات حقوقی امنیت شخص در ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
77- آسیب شناسی تعدد نهادهای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
78- بنیاد های حقوقی لائیسیته ؛ با تکیه بر نظام های سیاسی فرانسه و ترکیه(دانشگاه آزاد اسلامی)
79- مبانی و موانع حاکمیت قانون در نظریات شورای نگهبان(دانشگاه آزاد اسلامی)
80- بررسی و تحلیل تطبیقی امور حسبیه در فقه و قوانیین موضوعه(دانشگاه آزاد اسلامی)
81- بررسی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تضمین حق مالکیت در ایران (دانشگاه آزاد اسلامی)
82- معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در رویه های انتخاباتی شورای نگهبان(دانشگاه آزاد اسلامی)
83- دموکراسی محلی و نقش آن در تمرکززدایی(دانشگاه آزاد اسلامی)
84- تحلیل حقوقی آزادی اندیشه و بیان در نظریّات استاد مرتضی مطهری(دانشگاه آزاد اسلامی)
85- مشارکت سیاسی زنان در حقوق تطبیقی(دانشگاه آزاد اسلامی)
86- مناسبات حاکم بر دولت قانون مدار و حقوق شهروندی(دانشگاه آزاد اسلامی)
87- پاسخگویی  دولت در تحقق حکمرانی شایسته(دانشگاه آزاد اسلامی)
88- جایگاه حقوق شهروندی در سلب مالکیت عمومی در حقوق خصوصی(دانشگاه آزاد اسلامی)
89- مصونیت پارلمانی در آیینه رویه‌ی قضایی جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
90- حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
91- بررسی جایگاه حقوق اساسی در ایران باستان(دانشگاه آزاد اسلامی)
92- سازوکارهای نظارت بر اعمال شوراهای اسلامی(دانشگاه آزاد اسلامی)
93- نقش آموزش در حفاظت از محیط زیست(دانشگاه آزاد اسلامی)
94- مقایسه اختیارات رئیس کشور در ایران، آمریکا و فرانسه(دانشگاه آزاد اسلامی)
95- بررسی ساز وکارهای محاکمات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه(دانشگاه آزاد اسلامی)
96- شیوه های صیانت از استقلال هویتی از منظر حقوق اساسی(دانشگاه آزاد اسلامی)
97- سازوکارهای تأمین "حسن اجرای قانون" در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(دانشگاه آزاد اسلامی)
 
1