زندگینامه

1661400
مشخصات و سوابق معاون حقوقی رئیس جمهور:
دکتر محمد دهقان
متولد: 1341/10/20  مشهد مقدس
تحصیلات: دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
سوابق تقنینی و اجرایی :
نمایندگی مجلس شورای اسلامی به مدت چهار دوره متوالی 1383 تا 1398
عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به مدت 15 سال
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به مدت 7 سال
سخنگو و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه به مدت ده دوره در طول ده سال
عضو کمیسیون آئین نامه مجلس شورای اسلامی
نایب رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی
نایب رئیس کمیسیون مشترک طرح نظارت بر رفتار نمایندگان
رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه تجارت
عضو حقوقدان شورای نگهبان به مدت 2 سال
مسئول بسیج دانشجویی استان تهران و معاون سازمان بسیج دانشجویی کشور

سابقه ایثارگری:
حضور در جبهه به مدت 22 ماه
فرمانده مهندسی رزمی سپاه مریوان
معاون پشتیبانی مهندسی رزمی سپاه کردستان
64 ماه اسارت و جانبازی
 
1