بازدید دکتر جنیدی از موسسه انستیتو پاستور ایران

ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبدیل شرکت‌های تجاری

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت شرکت‌ها، پس از تشکیل جلسات متعدد و دریافت و اعمال حداکثری دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و نمایندگان آن‌ها، نهایتاً دستورالعمل اجرایی تبدیل ثبت شرکت‌های تجاری در تاریخ 1399/2/23 به تصویب معاون حقوقی رئیس‌جمهور رسید