تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت / بررسی مشکلات حقوقی ناشی از شیوع کرونا در دستگاه های اجرایی
رونمایی از یک لایحه و یک کتاب در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری حقوقی
رو نمایی از سه کتاب تخصصی حقوقی در معاونت حقوقی رئیس جمهور
بازدید دکتر جنیدی از موسسه انستیتو پاستور ایران