دوشنبه 30 مهر 1397  
آخرین مقاله

  • نام نویسنده: دکتر الهام امین زادهدستاوردهای حقوقی جمهوری اسلامی در مقایسه با نظام مشروطه سلطنتی قبل از انقلاب، به عنوان یک طرح عظیم قابل بررسی است لیکن مردم سالاری و اسلامیت نظام به عنوان بزرگترین وجوه تمایز این رژیم سیاسی قابل ذکر است وجوه تمایزی که در نظام وضع و انتخاب واضعان قانون بخوبی به منصه ظهور رسیده است.

  • مقالات