يكشنبه 2 مهر 1396   17:35:39

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»

139505315
1395/5/31 يكشنبه
مصاحبه دکتر انصاری معاون حقوقی رییس جمهور با رادیو گفتگو
بيشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451