.

پیام تبریک دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

.
.


پیام تبریک دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

آمد بهار عاشقان تا خاکدان بستان شود   آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود

نوروز ۱۴۰۰ بر همه هم وطنان که در این دیار کهن یا بیرون آن و البته با ایمان به آن زندگی می کنند و نیز بر همه فارسی زبانان و سازندگان این حوزه تمدنی فرخنده باد. آرزو می کنم در سال نو که آستانه قرنی جدید نیز هست، با همدلی و همراهی و زدودن موانع این راه ناهموار، گامهایی استوار و اثر گذار به سوی آینده ای روشن و ایرانی درخشان آن گونه که آرمان همه ما ایرانیان است، برداریم.
.