دوشنبه 7 بهمن 1398   16:11:16
خبر اصلي

«درخواست از قوه قضاییه جهت اجتناب از رسیدگی به پرونده‌های اختلاف دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه‌»


«درخواست از قوه قضاییه جهت اجتناب از رسیدگی به پرونده‌های اختلاف دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه‌»

معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه‌ای به ریاست محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری صلاحیت معاونت حقوقی رئیس جمهور در رفع و رسیدگی به اختلافات دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قوانین و مقررات موجود، از ایشان درخواست کردند باتوجه به بخشنامه سال 1386 آن قوه و با عنایت به سازوکارهای داخلی قوه مجریه و اجرای سیاست قضازدایی، به تمامی مراجع قضایی یادآور شوند تا از رسیدگی به پرونده‌های اختلاف فیمابین دستگاههای اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه اجتناب کرده و طرفین اینگونه پرونده‌ها را به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور یا استانداری‌های مربوطه هدایت کنند.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451