.

معاون رئیس جمهوری:

احتراز از وقوع جنگ و پیگیری حقوقی در رابطه با پهباد جاسوسی آمریکا ضروری است

.
.


معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدامات حقوقی در رابطه با پهباد جاسوسی آمریکا انجام خواهد شد.
معاون رئیس جمهوری:
احتراز از وقوع جنگ و پیگیری حقوقی در رابطه با پهباد جاسوسی آمریکا ضروری است
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت:  اقدامات حقوقی در رابطه با پهباد جاسوسی آمریکا انجام خواهد شد.
لعیا جنیدی در حاشیه نشست با دستیاران حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی، استان ها، کانون های وکلای دادگستری و رئیسان دانشکده های حقوق دانشگاه ها در گفت وگو با خبرنگاران در پاسخ به ایرنا افزود: اقدام امریکا در فرستادن پهباد جاسوسی به مرزهای هوایی ما نقض حقوق بین الملل از سوی واشنگتن است. تعرض به مرزهای آبی و خاکی و هوایی در هیچ حال قابل قبول و تحمل نیست ولی در همه حال باید مراقب بود و همه تلاش های لازم برای احتراز از وقوع جنگ به عمل آید.
 
.