دوشنبه 7 بهمن 1398   16:58:36
خبر اصلي

نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جهت بررسی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان

نشست معاون حقوقی رئیس‌جمهور با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت جهت بررسی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان
معاون حقوقی رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه مورخ 1398/8/14با دعوت از مقامات ذی‌ربط وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و نیز نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در محل دفتر معاونت حقوقی شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی و ملاحظات تشکل‌های دانشجویی را مورد بحث قرار داد و مقرر شد که موضوع در یک فرآیند کارشناسی مورد بررسی دقیق  قرار گرفته و تصمیم‌گیری شود.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451