سه شنبه 3 ارديبهشت 1398   00:58:55
خبر اصلي

چهل هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور که با حضور دکتر لعیا جنیدی برگزار شد
دعوت از اساتید و کارشناسان در تهیه «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی»

دعوت از اساتید و کارشناسان در تهیه «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی»
در چهل هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس جمهور که با حضور دکتر لعیا جنیدی برگزار شد با دعوت از اساتید و متخصصین حوزه توسعه، همفکری و تبادل نظر در خصوص «سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی» ادامه یافت.کارشناسان امر بر ضرورت توجه به رابطه میان شرع، سنت و قانون در تدوین سند تاکید کردند. از این رو پیشنهاد شد تا گفتگو میان متصدیان شریعت و حقوق تا پایان کار تنظیم سند استمرار یابد.  یکی از چالش‌های تدوین « سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی» برقراری توازن میان ابعاد مختلف توسعه است که برای تحقق آن لازم است تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان کارشناسان مختلف افزایش یابد. بر این اساس معاونت در نظر دارد تا ضمن بهره‌مندی از آرا و نظرات متخصصین امر در خلال تهیه پیش‌نویس سند ، در مرحله بعدی آن را دسترس عمومی قرار دهد تا متن نهایی نتیجه و برایند بیشترین سطح همفکری و تعامل باشد.
در ادامه جلسه،  اعضا شورای علمی در خصوص ضرورت و چالش‌های  تدوین لایحه جهت اعمال مجازات برای اهانت کنندگان به ادیان و مذاهب به بحث و تبادل نظرپرداختند. و نهایتا مقرر شد گزارش پژوهش انجام شده پس از تکمیل و اصلاح برای دستیار محترم رییس جمهور در امور اقوام ارسال گردد.
در پایان شمول یا عدم شمول به ماده ۶۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 به حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451