جمعه 3 اسفند 1397   22:32:27

خبر اصلي

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی
معاون حقوقی رییس جمهور، توضیحاتی درباره لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ارائه داد.

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در چه مرحله ای است؟
معاون حقوقی رییس جمهور، توضیحاتی درباره لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی ارائه داد.

لعیا جنیدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تهیه لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی در دولت، گفت: معاونت حقوقی کار خود را درباره ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی تمام کرده و لایحه را به دولت ارسال کرده است و در حال حاضر منتظر است تا لایحه در کمیسیون های دولت بررسی شود.
معاون حقوقی رییس جمهور، افزود: اگر این مصوبه از کمیسیون ها گذشته و در هیئت دولت مصوب شود، مشروط به اینکه دولت بتواند بر روی مجموع مفاد آن به وفاق برسد حداقل تا پایان سال از دولت بیرون آمده و به مجلس ارسال می شود.


 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451