چهارشنبه 1 خرداد 1398   15:49:07
خبر اصلي

دکتر جنیدی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران: 
تلاش ما ایجاد آینده ای بهتر برای نسل فهمیده خوشفکر و جوان ایرانی استدکتر جنیدی در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران: 

تلاش ما ایجاد آینده ای بهتر برای نسل فهمیده خوشفکر و جوان ایرانی است

لعیا جنیدی در سخنرانی علمی استانداردهای بانکداری بین المللی و آثار عدم تطبیق نظام بانکی با آنها در سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران اظهار داشت: تلاش ما ایجاد آینده ای بهتر برای نسل فهمیده خوشفکر و جوان ایرانی است.

وی افزود: نتوانستیم محیط شایسته را برای حضور نخبگان در کشور فراهم کنیم و این نقد بر همه ما و دستگاههای اجرای، قضاییه و قهریه وارد بوده اما نسل جوان باید تلاش کند با تمام سختیها در کشور خود باشند و بدانند با وجود مشکلات در گذششته بودند افرادی که پای مردی کردند و با همه سختیها کنار آمدند و تاریخ سرافراز ایران را رقم زدند و ادامه این تکلیف امروز بر همه ما واجب است.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه حیف است از دانشجویانی که در این کشور به کمال فکری می رسد غافل باشیم، گفت: تلاش داریم شرایطی فراهم تا خدمات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهتری به دانشجویان ارایه شود.

جنیدی با اشاره به اینکه دو موضوع سبب شده تا سیستم بانکداری کشور در معرض سختی های مضاعف قرار گیرد، تصریح کرد: موضوع نخست، خروج ایالات متحده از برجام و ایجاد تحریم های مجدد و ظالمانه و ممانعت از اجرای عملیات بانکی برای رفع نیازهای اساسی مردم بوده که شرایط سختی را برای مراودات پولی کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: موضوع دوم، بحث استانداردهای بانکی بوده که برای حل مشکل آن در روابط بانکداری باید دیپلماسی ارتباطی را تقویت یا عرف جدیدی را تعریف کرد که ایران در جایگاهی نیست که بخواهد در عرصه بانکداری بین المللی عرف جدیدی را تعریف کند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: دولت لوایح چهارگانه را برای اصلاح نظام بانکی تنظیم کرده که یکی از آنها معاهده پالرمو بوده که در گام نخست با حضور مقامات عالی رتبه دولت و دستگاه قضا تنظیم شده است.

جنیدی ادامه داد: تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به مصلحت کشور است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه منع صریحی در مورد شروط کنوانسیون برای ایران وجود ندارد و بسیاری از کشورها نیز در حال اجرای آن هستند، افزود: این شروط با در نظر گرفتن مجموع مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969 در خصوص تفسیر معاهدات، در حدی که مفاد این مواد عرفی شده است، اثر مد نظر جمهوری اسلامی ایران را دارند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: با فرض صحت اعتراض بعضی کشورها نسبت به این حق تحفظ‌ها، اگر هر یک از شرط ها ناظر به هر یک از مواد کنوانسیون و تعهدات مندرج در آن باشد، در حدود شرط، آن مقرره یا تعهد را تعدیل می‌کند و تعهد به شرط مشروط می شود.

جنیدی گفت: اگر هم کسی از متعاهدان کنوانسیون اعتراضی که انجام می‌دهد از نوع اعتراض شدید باشد که اثر آن اعتراض را در واقع با حداکثر تأثیر می‌خواهد، در این صورت معاهده بین ایران و آن کشور اساساً لازم الاجرا نمی‌شود و هیچ خطری از ناحیه نفس الحاق در این فرض متوجه کشور نمی‌شود. 

وی تاکید کرد: برای اصلاح نظام بانکی و رفع نیازهای اساسی مردم در شرایط کنونی تصویب پالرمو نقش بسزایی دارد و امیدواریم با تائید در مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر رفع ظن حمایت از تروریست بتوانیم گام مهمی در ایجاد شرایطی نوین در عرصه بانکداری بین المللی برداریم.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451