پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   23:03:59
خبر اصلي

بررسی لایحه جامع انتخابات با حضور دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور
جلسه بررسی لایحه جامع انتخابات با حضور نمایندگان خانه احزاب، وزارت کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد
عصرچهارشنبه مورخ 30/8/1397 جلسه ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان خانه احزاب و وزارت کشوربمنظور بررسی پیشنهاد ایجاد نظام انتخاباتی ترکیبی( تناسبی - اکثریتی) تشکیل گردید.

جلسه بررسی لایحه جامع انتخابات با حضور نمایندگان خانه احزاب، وزارت کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد
عصرچهارشنبه مورخ 30/8/1397 جلسه ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، نمایندگان خانه احزاب و وزارت کشوربمنظور بررسی پیشنهاد ایجاد نظام انتخاباتی ترکیبی( تناسبی - اکثریتی) تشکیل گردید.
در این جلسه معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت توجه به نقش و جایگاه مردم در تمام ابعاد و جوانب و در نظر داشتن آثارایمنی ساز موضوع برای امنیت کشور و حاکمیت، بر ضرورت اصلاح مقررات نظام انتخاباتی تاکید و از تلاش های صورت گرفته در این راستا قدردانی نمودند.
هم چنین نمایندگان خانه احزاب دیدگاههای خود را که عمدتا شامل ضرورت بازنگری در بسیاری از احکام و روندهای قانونی برگزاری انتخابات بود، مطرح و مقرر گردید جلسات برای بررسی و تبیین جوانب مختلف موضوع ادامه یابد.
انتهای پیام
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451