.

صفحات فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به نام خانم دکتر جنیدی جعلی است

.
.


صفحات فیس بوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام به نام خانم دکتر جنیدی جعلی است

متعاقب فعالیت عده ای در فضای مجازی به نام خانم دکتر جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد:
هرگونه ارتباط این صفحات با خانم دکتر جنیدی تکذیب می شود و مطالب مطروحه در صفحات مذبور قابلیت انتساب به ایشان را ندارد.
.