چهارشنبه 1 خرداد 1398   15:05:44
خبر اصلي

جلسه کارگروه کاهش موانع و کسب و کارهای فضای مجازی در محل معاونت حقوقی برگزار شد

جلسه کارگروه کاهش موانع و کسب و کارهای فضای مجازی در محل معاونت حقوقی برگزار شد
نظر به موانعی که بر سر راه کسب و کارهای فضای مجازی از نظر حقوقی و قضایی قرار می گیرد، کارگروهی با حضور دستگاههای ذیربط و به ریاست معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور رفع این موانع تشکیل و آیین کار آن در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ تدوین و تصویب شد.
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451