.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه سرکار خانم اعظم طالقانی را تسلیت گفت:

.
.


معاون حقوقی رئیس جمهور در پیامی درگذشت مرحومه سرکار خانم اعظم طالقانی را تسلیت گفت:
متن پیام تسلیت خانم دکتر جنیدی به این شرح است:
بسمه تعالی 
درگذشت بانوی وارسته و آزاده زنده یاد سرکار خانم اعظم طالقانی که در ترویج حقوق و آزادی های ملت به ویژه حقوق زنان تلاش های موثری نمود را به خانواده محترم ایشان و عموم مردم ایران تسلیت عرض نموده و تحقق آرمان های انسانی ایشان را آرزومندم. 
.