چهارشنبه 1 خرداد 1398   16:17:50
خبر اصلي

سی و هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد
سی و هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونان ، مدیران و استادان میهمان برای بحث و بررسی موضوعات دستور جلسه، در محل سالن جلسات این معاونت تشکیل گردید.

  سی و هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور تشکیل شد

سی و هشتمین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونان ، مدیران و استادان میهمان برای بحث و بررسی موضوعات دستور جلسه، در محل سالن جلسات این معاونت تشکیل گردید. در این جلسه به عنوان چندمین جلسه درباره ی توسعه نظام حقوقی و اصلاح آن بحث و تبادل نظر گردید و کارگروهای حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق آیینی گزارشهای مربوطه را ارائه نمودند. در این زمینه پس از بیان و تحلیل آسیب های نظام حقوقی ایران، معیارهای توسعه در ابعاد مختلف آن از جمله دسترسی همگان به عدالت، آموزش حقوق، متصدیان امور حقوقی و افراد حرفه ای، معاضدت و امنیت قضایی و تبیین روش های اصلاح و توسعه نظام حقوقی و اهداف و مبانی توسعه و اصلاح نظام حقوقی مطرح و پس از استماع گزارش ها، دیدگاه های تخصصی مورد بحث و تحلیل قرار گرفت.
در ادامه گزارشی درباره نقش و جایگاه قوه مجریه ارائه و دیدگاه های مختلف درباره ی محدودیت های موجود در اعمال صلاحیت و اختیارات قوه مجریه ارائه گردید. در ادامه برخی اختلافات میان دستگاه های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و درباره ی آنها تصمیم گیری شد.
 
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451