.

بررسی مشکلات دانشگاهها و یافتن راهکارهای مشترک توسط معاونت حقوقی و دانشگاهها

.
.


بررسی مشکلات دانشگاهها و یافتن راهکارهای مشترک توسط معاونت حقوقی و دانشگاهها
معاون حقوقی رئیس جمهور عصر سه شنبه مورخ 8/7/1399 با دعوت رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی در جلسه هیات رئیسه این دانشگاه حضور یافت و مشکلات حقوقی دانشگاهها در رابطه با مستند سازی، مسائل و مقررات آموزشی، مسائل مالی و اداری و بازنشستگی، صندوق های سرمایه گذاری و... مطرح و مشکلات و راهکار ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
.