.

معاون حقوقی رییس جمهور در گفتگوی اختصاصی با همشهری

فرمول تقویت احزاب در انتخابات مجلس

.
.


معاون حقوقی رییس جمهور در گفتگوی اختصاصی با همشهری
فرمول تقویت احزاب در انتخابات مجلس
دولت و مجلس متفق القول به این ایده مشترک رسیده اند که انتخابات مجلس یازدهم با سازوکار جدیدی متفاوت از همه ادوار گذشته برگزار شود. دادن نقش مستقیم به احزاب به طور قطع مهم ترین وجه تمایز چنین دیدگاهی است.

تعداد احزاب ملی و استانی کشور به بیش از ۲۵۰حزب رسیده و حداقل کارکردهای این جمع کثیر تشکیلاتی می تواند برانگیختن اعتماد مردم در رأی دادن به احزاب باشد. مجلسی ها سهم ۵۰درصدی برای این کار درنظر گرفته اند و دولتی ها پیشنهاد حداقل ۲۰درصد انتخاب حزبی به مجلس داده بودند.
در بخش باقیمانده هم اگرچه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد برگزاری انتخابات به همان روش اکثریتی را داده بود، اما نمایندگان مجلس شرط رأی کل یک استان به نامزدها را نیز لحاظ کرده اند؛ یعنی یک نماینده باید در سطح استان بالاترین رأی را برای حوزه انتخابیه اش به دست بیاورد. با لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور درباره نظرات مشترک دولت و مجلس در نحوه برگزاری انتخابات دوم اسفندماه۹۸ گفت وگو کردیم.
  • معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی هایی درباره نحوه برگزاری انتخابات مجلس داشته است. طرحی که اخیرا نمایندگان مجلس برای برگزاری انتخابات به صورت استانی تناسبی به تصویب رسانده اند، چقدر وفق نظر دولت است؟
ما چارچوب پیشنهادی تخصصی در این ارتباط داشتیم. باید بررسی دقیق کنیم تا متوجه شویم چقدر چیزی که ارائه شده در قالب فرمول های دقیقی بوده است که ما دادیم. ما قبلا این فرمول ها را ارائه کرده ایم و در لایحه دولت نیز پیشنهاد دادیم، ولی اختلاف نظر بود. ما معتقد بودیم باید تأمل تخصصی بیشتری روی آن انجام شود؛ الآن متوجه شدیم که مجلس مواد استانی تناسبی را در طرح خودشان آورده اند.
  • می توانیم بگوییم این طرح همان ایده دولت بوده است؟
بله. بخش هایی حتما بوده است. ما دنبال این ایده از یک سال ونیم تا ۲سال پیش بوده ایم و همان ابتدا که بحث انتخابات مطرح شد، این ایده را برای تقویت تحزب مطرح کردیم.
  • در این ارتباط با معاونت حقوقی تعامل و همکاری وجود داشت؟
مجلس در این ارتباط به طور غیررسمی سؤالات تخصصی از ما کرده بود. ما دیدگاه های تخصصی مان را به مجلس گفته بودیم. به خانه احزاب نیز دیدگاه های تخصصی خودمان را گفته بودیم. ما مدل خودمان را در قالب برگزاری گونه ای از انتخابات ترکیبی به صورت اکثریتی و تناسبی ارائه داده بودیم؛ اینکه انتخابات در بخشی اکثریتی و در بخشی به صورت تناسبی اتفاق بیفتد.
  • بنابراین با کلیت طرح نمایندگان موافق هستید؟
بله. مفهوم تناسبی بودن در فرمول ترکیبی ما بوده است. ما معتقد بودیم که این فرمول کمک قابل توجهی به حضور احزاب می کند و به همین علت نیز ایده خودمان را با خانه احزاب در میان گذاشتیم. ما انتخابات تناسبی را به خانه احزاب پیشنهاد دادیم؛ یعنی فرمول ترکیبی ما این بود که درصدی از نمایندگان به طریق تناسبی انتخاب شوند و این انتخاب می تواند در سطح استانی یا منطقه ای باشد. چارچوبی نیز برای آن استخراج کردیم. حتی اگر فرض بگیریم اجرای چنین مدلی سخت باشد، می شد کل کشور در بخش تناسبی یک حوزه دیده شود، ولی ما در چارچوب استانی یا حداکثر منطقه ای بحث کردیم. در بخش اکثریتی هم نظرمان همین بود که انتخابات مجلس به روال ادوار سابق برگزار شود و مردم به افراد رأی بدهند؛ یعنی درصدی از نمایندگان به صورت تناسبی و درصدی با مدل اکثریتی به مجلس راه یابند.
  • نگرانی بابت اعتراض های منطقه ای نداشتید؟
ما در بخش تناسبی ملاحظاتی درنظر گرفتیم تا ببینیم آمادگی ها در طول زمان چگونه خواهد بود و یکباره تغییر عمده اتفاق نیفتد، بلکه یک تغییر متعادل اتفاق بیفتد. هدف اصلی ما تقویت حضور احزاب بوده است، چون سیستم تناسبی به تقویت احزاب و حضور آنان در مناسبات کشور بسیار کمک می کند.
  • شما چه نسبتی را در پیشنهادهای خودتان درنظر گرفته بودید؟
طرح نمایندگان مجلس به این صورت است که نامزدهای انتخابات با کسب حداقل ۱۵درصد آرا مجاز به کسب کرسی استانی هستند. اینها با هم فرق می کنند. ترتیبی که مجلس می گوید همه ظرفیت به صورت تناسبی از همان ابتدا اعمال می شود ولی درصدهایی که ما گفته بودیم، بسته به میزان آمادگی مجلس در سیستم تناسبی اکثریتی بود که اگر تا ۵۰درصد نمایندگان نیز به صورت تناسبی به مجلس بروند، خوب است. پیشنهاد ما این بود که اگر مجلس این آمادگی را در خودش نمی بیند، از کف ۲۰درصد شروع کند و مرتب به آن اضافه کند.
 چرا این ایده ها را در همان لایحه جامع انتخاباتی دولت قرار ندادید؟
پیشنهاد ما ارسال شد و در داخل کارگروه های هیأت دولت نیز بحث شد. اگرچه آثاری بر لایحه گذاشت اما خود فرمول در لایحه نیامد، علتش هم آن بود که توافق در دولت به طور کامل حاصل نشد. کارگروه ها خیلی هم از این ایده از نظر تخصصی استقبال کردند ولی فکر می کردند از نظر آمادگی ذهنی ممکن است این آمادگی کافی در تمام نهادهای مربوطه وجود نداشته باشد.
  • با توجه به اینکه قانون اساسی انتخابات مجلس را منوط به رأی مستقیم مردم می داند، سپردن نقش به احزاب در انتخابات مغایرتی با قانون اساسی ایجاد نمی کند؟
مردم انتخاب می کنند. کس دیگری انتخاب نمی کند و دومرحله ای نیست. در بخش تناسبی وقتی یک حزب می خواهد به انتخابات مجلس ورود کند، مثلا یک فهرست ۲۰نفره به صورت ۵۰درصد تناسبی و۵۰درصد اکثریتی می دهد. براساس مدلی که ما پیشنهاد دادیم اگر قرار باشد مدل تناسبی اکثریتی به صورت نصف به نصف (۵۰درصد اکثریتی، ۵۰درصد تناسبی) اجرا شود و فرضا یک استان یا ۲استان ۲۰نماینده داشته باشند، معنی اش این است که ۱۰نفر از این نمایندگان باید به صورت حزبی انتخاب شوند.
هر حزبی یک فهرست می دهد و نفرات اول تا دهم را در سیستم تناسبی مشخص می کند. وقتی مردم رأی می دهند توجه می کنند که نامزدهای مدنظر حزب کیست. درنهایت شمارش می کنند و ممکن است یک حزب ۵۰درصد رأی آورده باشد، حزب دیگری ۲۵درصد رأی بیاورد و احزاب دیگری ۱۵ و ۱۰درصد رأی بیاورند. معنی این حرف این است که ۵نفر از حزب اول از سر لیست انتخاب می شود و نفرات اول تا پنجم آن به مجلس راه می یابند و بقیه به نسبت از احزاب بعدی برگزیده می شوند. حتی مدل محاسبه اعداد اعشاری و خرده رقم ها را نیز در پیشنهادمان ارائه کرده بودیم. در این حالت بین احزاب رقابت شکل می گیرد و فرضا حزبی که ۸۰درصد آرا را از آن خود می کند، ۸نفر از ۱۰نفر سهم استان را به ترتیب از نفر اول تا هشتم به مجلس می فرستد.
  • چگونه مشخص می شود که هر نماینده به کدام حوزه و شهرستانی تعلق دارد؟
ببینید، آن فردی که به روال سابق از حوزه های انتخابیه به مجلس راه می یابد، به همان روش اکثریتی سابق انتخاب شده است، ولی فردی که در سیستم تناسبی می آید، بر مبنای سهم احزاب از رقابت ها و فهرست آنها انتخاب می شود. مردم به احزاب رأی می دهند.
  • یعنی فرد نماینده یک استان، ۲استان یا هر منطقه انتخابی جدید محسوب می شود؟
بله. از سیستم تناسبی بالا می آید و نماینده آن مجموعه شناخته می شود. اگر حوزه را استان بگیرند، نماینده آن استان شناخته می شود؛ اگر منطقه بگیرند، نماینده آن منطقه حساب می شود. تفاوت طرح مجلسی ها این است که فعلا حوزه را همان استان درنظر می گیرد و ظاهرا می خواهد کلا تناسبی عمل کند ولی نمی دانیم معیارهای دقیق روش تناسبی را منعکس کرده اند یا خیر؟
منبع روزنامه همشهری 98/2/14 صفحه 19

 
.