دوشنبه 28 اسفند 1396   16:47:16

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»

1396/12/14 دوشنبه

شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی کشور اسفند 1396

بيشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451