چهارشنبه 22 آبان 1398   15:22:11

1398/4/11 سه شنبه

امضای تفاهم نامه ملی قوای سه گانه در امر تنقیح قوانین و مقررات

بيشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451