يكشنبه 6 اسفند 1396   11:23:33

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»

1396/11/1 يكشنبه

جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی

بيشتر
پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451