دوشنبه 29 آبان 1396   12:53:57

سال 1396  سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال»

1396/8/13 شنبه

بازدید دکتر جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور از نمایشگاه مطبوعات

پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی رئیس جمهور
آدرس: تهران-میدان پاستور- خیابان پاستور تلفن: 02164451