1398/6/15 جمعه

دیدار دکتر جنیدی با امام جمعه پاوه